Partner havforskningsinstituttet

Siste artikler fra Havforskningsinstituttet

.

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte. Instituttet er kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat. Hovedaktivitetene er forskning, rådgivning og overvåkning. Hovedkontoret er i Bergen, med avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen, i tillegg til forskningsfartøy og laboratorier. Les mer hos www.hi.no

Artiklene på denne siden er laget av kommunikasjonsansatte ved HI
- les mer.

Powered by Labrador CMS