Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Forsker Nachiket Marathe har funnet resistens mot viktig antibiotika hos vanlig bakterie.

Forskerne fant resistens mot viktig antibiotika hos vanlig bakterie

Bakterien Shewanella baltica er en vanlig bakterie både i havet og i fisk. I en ny studie fant forskere gener hos bakterien som gir resistens mot «siste utvei»-antibiotika.

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden. I 2019 døde omtrent 1,3 millioner mennesker som følge av slike bakterier.

I havet finnes det naturlig mange bakterier. Det finnes også bakterier i havet som tilføres fra land. Noen av disse bakteriene har gener som gjør dem motstandsdyktige mot visse typer antibiotika.

I en ny studie har forskere for første gang oppdaget et nytt plasmid hos bakterien Shewanella baltica som bærer gener for resistens mot det viktige antibiotikumet colistin. Et plasmid er et genetisk element som kan overføres mellom bakterier.

Shewanella baltica er en vanlig bakterie som kan ødelegge og forringe kvaliteten på mat.

– Colistin er det vi kaller for «siste utvei»-antibiotika. Det vil si at det er denne som brukes når andre antibiotika ikke virker, sier forsker og prosjektleder Nachiket Marathe.

Petriskåler med prøver av den isolerte bakterien som de hadde hentet fra makrellens innvoller.

Bakterie som ødelegger mat

Bakterien Shewanella baltica er utbredt i havet og finnes også hos fisk.

Bakterien kan vokse ved kalde temperaturer og er en vanlig bakterie som kan ødelegge mat, for eksempel kjølelagrede sjømatprodukter av laks og reker.

– I denne studien har vi påvist at en vanlig matbakterie som finnes i fisk, kan bære og spre antibiotikaresistens mot et viktig antibiotikum som colistin, sier Marathe.

14 av 33 hadde resistensgener mot colistin

I studien analyserte forskerne 33 ulike Shewanella-bakterier fra atlantisk makrell. De fant at 14 av de 33 bakterieisolatene hadde et gen som gir resistent mot colistin.

Genanalyser viste også at shewanella-bakterien bar dette genet, kalt mcr4.3, på et nytt plasmid.

– Dette gjør at de resistente genene kan spre seg fra bakterie til bakterie. Samtidig er det også en risiko for overføring av slike resistensgener til bakterier som finnes i mennesker via sjømaten, sier Marathe.

Resistent mot tungmetaller

Forskerne oppdaget at det samme plasmidet også hadde gener som gir resistens mot tungmetaller som kobber, sink, arsen og kvikksølv.

Disse tungmetallene brukes for eksempel på skipsskrog og akvakulturnett for å hindre vekst av alger, skjell og sekkedyr.

Eksponering for tungmetaller, som kobber, har vist å kunne gjøre bakteriene mer resistent mot antibiotika.

– Bakteriene som er resistent mot disse tungmetallene, vil også kunne trives og vokse i disse miljøene, sier Nachiket.

Nachiket og kollegene hans følger nøye med på hvilken rolle havet spiller i utviklingen og spredningen av antibiotikaresistens.

Referanser:

Nachiket P. Marathe mfl.: Novel Plasmid Carrying Mobile Colistin Resistance Gene mcr-4.3 and Mercury Resistance Genes in Shewanella baltica: Insights into Mobilization of mcr-4.3 in Shewanella Species. Microbiol Spectr, 2022. Doi: 10.1128/spectrum.02037-22.

Arne Tronsmo mfl.: Antimicrobial resistance due to the use of biocides and heavy metals: a literature review. VKM Rapport, 2016.

Powered by Labrador CMS