Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Ei fiskefelle i Etneelva har blitt siste stopp for flere pukkellakser i år. Denne pukkellakshannen kan likevel få muligheten til å reprodusere seg. Forsker Monica Solberg har flere hybrider i klekkeriet.

Forskere prøver å krysse pukkellaks med norsk villaks

– Vi vil utelukke at innkryssing utgjør en trussel for norske laksefisker, forklarer forsker.

– Vi vet bare om noen få studier fra utlandet som undersøker om det er mulig for pukkellaks å lage avkom med atlantisk laks. Det er nok lite sannsynlig at slike hybrider kan leve opp og bli kjønnsmodne, men noe vi må utelukke, sier genetikkforsker Monica Solberg.

Hun har nettopp gjort seg ferdig med å blande egg eller melke fra pukkellaks med det motsatte fra laks, ørret, arktisk røye og regnbueørret i laboratoriet. Verken ørret eller røye skal være forsøkt før.

Eggene, som kanskje eller kanskje ikke er befruktet, ligger nå til inkubasjon i klekkeriet på forskningsstasjonen i Matre, Vestland.

Fra feltstasjonen i Etneelva reiser denne melke-kassen videre til Matre.

Regnbueørret er kanskje beste «partner» rent genetisk

Målet er å se om det finnes noen som helst mulighet for at dette kan føre til avkom som overlever til de er kjønnsmodne.

– Det skal nok veldig mye til, særlig i naturen. Vi forventer lav overlevelse. Den mest sannsynlige kandidaten er nok regnbueørret, som også er en stillehavslaks. Men den har vi ikke vilt i norsk natur. Den gyter dessuten om våren, sier Solberg.

Om pukkellaks

 • Stillehavslaks som får ein karakteristisk pukkel på ryggen når den går opp i elva for å gyte.
 • Prikkemønster på halen og svart tunge er også kjennetegn som skiller pukkellaksen fra den atlantiske laksen.
 • Gyter i elva og dør like etterpå.
 • Yngelen vandrer rett ut i havet og blir der i ett år før de vender hjem for å gyte.
 • Oddetalsår-bestanden er langt større enn partals-bestanden. Derfor er annethvert år «pukkellaksår».
 • Ble satt ut på Kolahalvøya fra 1950-tallet. 
 • Russerne begynte å sette ut en nordlig og mer hardfør variant på 1980-tallet. Det er denne som nå har spredt seg.
 • Mengden og utbredelsen har økt de siste årene.
 • Har blitt registrert i norske elver fra nord til sør. Men særlig mye i Finnmark.
 • Uønsket fordi den kan konkurrere med vår laks om plassen i elva. Kan tilføre elvene mye gjødsel når de dør i store mengder.

Tidsmessig er det større overlapp mellom gytetiden til pukkellaksen og våre egne laksefisker, spesielt i nord. Men disse er fjernere fra pukkellaksen genetisk. Forskerne ønsker likevel å kartlegge muligheten.

– Pukkellaksen ble nettopp oppgradert til kategorien «svært høy risiko» i Fremmedartslisten. Den er oppført med stort invasjonspotensial og middels økologisk effekt. Det er viktig at vi har et fullstendig bilde av risikoen den utgjør.

Forskerne har prøvd en rekke «naturstridige» blandinger for å lære mer om risikoen knyttet til pukkellaks i norsk natur.

Hovedproblemet, etter dagens kunnskap, er at pukkellaksen tar plass i elva og kan fortrenge vår egen laks. I tillegg dør den i hopetall etter gyting. Forskerne vet ikke enda hvilken effekt det kan ha på miljøet i elva.

Vil også lage pukkellaks til forskning

Forskerne har også forsøkt å lage nye pukkellakser til forskning. Da kan de finne ut om nyklekt pukkellaks utgjør noen trussel.

Er eggene befruktet? Og hvor lenge kan avkommet overleve? Det er forskerne spent på å finne ut.

– Yngelen til pukkellaks går vanligvis raskt ut i havet, men de har blitt observert i elv over lengre tid. Vi ønsker å dokumentere hvor lenge det er mulig for dem å bli i ferskvann og om de kan konkurrere med lokal fisk, spise fiskeegg eller yngel, forklarer Solberg.

Kan lære noe fra genene til pukkellaksen

Pukkellaksen har motstandsdyktighet mot lakselus. Forskerne vil også finne ut hvordan det kan ha seg.

Havforskningsinstituttet er nemlig med i et prosjekt som heter CrispResist. Der undersøker forskerne om genredigering kan være nøkkelen til å bekjempe problemet med lakselus i oppdrettsanlegg.

– Dersom man finner genene som gjør pukkellaksen motstandsdyktig mot lus, kan det være mulig å finne ut hva vår egen laks mangler på den fronten. Da kan det gå an å tilføre egenskapen fra pukkellaks med genredigering eller andre metoder, forklarer Solberg.

Blandingen pukkellaks-pukkellaks vil avsløre om eggene og melken var av brukende kvalitet i utgangspunktet. Det kan også gi forskerne tilgang til nye pukkellaks når disse kjønnsmodnes om to år.

Forskerne vet mer senhøstes når det nærmer seg klekking.

Pukkellaksen får et fryktinngytende utseende når den går opp i elva for å gyte. Hannen får store tenner, og den karakteristiske pukkelen som har gitt opphav til navnet. (NB: Fisken på bildet er avlivet.)
Siden vi har begrenset erfaring med pukkellaks, vet vi ikke sikkert når egg og melke er av best kvalitet. Her stryker tekniker Florian Sambraus og forsker Monica Solberg melke fra en pukkellakshann. (NB: Fisken på bildet er avlivet.)
Pukkellaks-hunnen er hakket mer anonym enn hannen. Begge er helt svarte inni munnen – et avslørende tegn for arten. (NB: Fisken på bildet er avlivet.)
Teknikerne Florian Sambraus og Erik Dahl-Paulsen strykker eggene ut fra en pukkellaks-hunn. (NB: Fisken på bildet er avlivet.)

Disse fiskene har forskerne forsøkt å krysse med pukkellaksen

 • Norsk villaks med opphav i Rosendal – melke (hannfisk)
 • Norsk ørret fra Osavassdraget og Ådlandsvassdraget – melke
 • Norsk (arktisk) røye fra Skibotn – melke
 • Norsk oppdrettslaks (SalmoBreed-stammen) – egg og melke
 • Oppdrettet regnbueørret (AquaGen-stammen) – melke
 • Og pukkellaks + pukkellaks – hentet fra HI sin fiskefelle i Etneelva

På sikt er planen å teste alle kombinasjoner av hann- og hunnfisk, da det kan påvirke overlevelsen.

Genbank for villaks, Cryogenetics, Lerøy/Jakta stamfisk, AquaGen og Benchmark har bidratt med arbeid med egg og melke

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS