Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Sånn ser den marine vibratoren når den ikke er i sjøen.

Diger vibrator skremte torsk under gyting

Da havforskerne startet opp vibratoren, fikk de seg en liten overraskelse.

Siden 2019 har havforskere merket torsk i et gyteområde på Bakkasund i Austevoll, og så «forstyrret» dem med støy i gyteperioden. Dette har de gjort for å lære mer om hvordan seismikkundersøkelser påvirker torskegyting.

Når det gjøres seismikkundersøkelser, er det vanligvis med luftkanoner.

Men nå har forskerne også testet hvordan gyteklar fisk blir påvirket av en ny type seismikk-kilde: en marin vibrator. Denne gir en lavere lyd enn luftkanonene og rammer dermed et mindre område med støy. Men den marine vibratoren vibrerer kontinuerlig, i motsetning til en luftkanon, som skyter omtrent hvert 10. sekund.

– Dette er den første studien som ser på hvordan en marin vibrator påvirker fisk, sier havforsker Kate McQueen.

Støy fra seismikk

  • Seismikk, som brukes til å finne olje, er kraftige drønn i havet som kan skade hørselen til fisk og sjøpattedyr i nærheten eller skremme dem vekk fra områdene de oppholder seg i.
  • Derfor gir Havforskningsinstituttet ut en årlig rapport om støy i havet, med råd for hvordan vi kan minimere konsekvensene av bråk. Les 2024-rapporten her.

Kontinuerlig lyd er mer plagsom

Forskerne brukte nøyaktig den samme totale lyd-dosen med en luftkanon og med en marin vibrator. Med luftkanonen avfyrte de et relativt kraftig skudd hvert 10. sekund, mens den marine vibratoren avga en lavere «brumming» hele tiden.

Det forskerne så, overrasket dem litt. De merkede fiskene reagerte nemlig mer på den marine vibratoren enn på de vanlige luftkanonene, selv om lyden var lavere.

– Det vi fryktet, var at fisken skulle svømme bort fra gyteområdet sitt. Det gjorde de ikke, hverken som respons til luftkanon eller til den marine vibratoren. Imidlertid økte fiskene svømmedybden og hunnene reduserte aktivitetsnivået sitt, sier McQueen.

Støy er ikke gøy. Fiskene reagerte mer på den marine vibratoren enn på vanlige luftkanoner.
Støy er ikke gøy. Fiskene reagerte mer på den marine vibratoren enn på vanlige luftkanoner.

Havforskerne så økningen i svømmedybde for begge seismikk-kildene, men denne responsen varte lengre etter vibratoren. Og endringen i aktivitetsnivå var også kun som respons til den marine vibratoren.

– Det som vi tror har skjedd, er at den marine vibratoren er mer forstyrrende for fisken fordi den gir en kontinuerlig lyd. Den gir ikke noe tid mellom skuddene til at fiskene kan signalisere eller lytte til signaler fra andre, sier havforskeren.

Torsk er en fisk som er helt avhengig av lyd under gyting. Hunnene bruker hannenes kor til å finne en partner, og i tillegg blir selve akten koordinert ved bruk av lyd. Derfor er det viktig å undersøke lydforstyrrelser under gyting for å forstå hvordan støyen eventuelt kan påvirke gyteforløp og gytesuksess.

Resultatene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Pollution.

Forskerne Kate McQueen (til venstre) og Lise Doksæter Sivle ute i felt i Austevoll.

Nettverk av lyttebøyer

Torsken i studien ble merket med akustiske sendere i februar 2022. Og så ble lydeksperimentet gjennomført med et forskningsfartøy fra Forsvarets forskningsinstitutt i mai og juni det samme året.

Totalt ble 50 fisk merket. 22 av de merkede torskene var gyteklare og i gyteområdet, og de ble brukt som datagrunnlag.

Et nettverk av lyttebøyer i området tok imot signaler fra senderne, og registrerte informasjon om fiskenes posisjon, dybde og akselerasjon.

Nå er planen å bruke den nye kunnskapen om det nye seismikkverktøyet til fremtidige råd.

– Det kan tenkes at hvis man har pauser mellom signalene når man bruker en marin vibrator, så kan det minske effekten på fisken, sier McQueen.

Referanse:

Kate McQueen mfl.: Continuous sound from a marine vibrator causes behavioural responses of free-ranging, spawning Atlantic cod (Gadus morhua). Environmental Pollution, 2024. Doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123322

 

Om forskingen på torsk og lydpåvirkning

  • SpawnSeis er et prosjekt som startet i 2018.
  • Prosjektet blir ledet av Havforskningsinstituttet (HI), og får støtte fra Forskningsrådet og Equinor.
  • Andre forskningspartnere er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), TNO, Universitetet i Leiden og Universitetet i Lisboa.
  • Siden starten på prosjektet har forskerne undersøkt hvordan lyd fra seismiske kanoner påvirker gyteadferden til torsk.
  • I 2021 ble SpawnSeis utvidet til også å studere hvordan lyd fra en marin vibrator påvirker torskegytingen.
  • Denne fortsettelsen, SpawnSeis MV, blir utført av HI og FFI, med støtte fra Equinor, Shearwater Geo, Vår Energi og ABP Norway.

 

Powered by Labrador CMS