De som er vokst opp på bygda har en lavere risiko for allergier og andre sykdommer som rammer immunsystemet vårt. Dette har tidligere forskning vist. Men gjelder dette også de som vokser opp i områder med industrialisert landbruk?

Å vokse opp på landet er kanskje ikke alltid så sunt likevel

Danske barn som vokser opp i et landbruksområde har en betydelig økt risiko for å utvikle en inflammatorisk tarmsykdom. Det motsatte gjelder de som lever sine første år i grønne områder med mye biologisk mangfold.  

– Gjennom de siste årene har vi sett en voldsom stigende forekomst av inflammatoriske tarmsykdommer i land som blir stadig mer industrialiserte.

Det sier Kristine Allin til den danske avisa Berlingske Tidene

Hun er en av forskerne fra Aalborg Universitet, som står bak den nye danske studien.

Hele 24 prosent økning i risiko

Forskerne finner at barna som vokser opp i et område med mye landbruk har hele 24 prosent høyere risiko for å få Crohns sykdom, sammenliknet med de som vokser opp i områder med lite landbruk. 

De som har vokst opp i grønne områder på landet med høy biodiversitet, hadde tvert imot en lavere risiko.

Sammen med ulcerøs kolitt er Crohns den vanligste inflammatoriske tarmsykdommen. 

Felles for sykdommene er at de blant annet gir symptomer som magesmerter, kvalme, diaré og slitenhet. Forskerne fant bare en forhøyet risiko for Crohns, ikke for colitis ulcerosa. 

Dele inn i fire

I studien har forskerne fulgt rundt 1,5 millioner dansker som er født i perioden 1995 til 2018. Av dem har rundt 3.700 barn fått en inflammatorisk tarmsykdom.

Dataene er koble til hvor barna er født og vokst opp de to første leveårene og hvor moren bodde under graviditeten. 

Forskerne delte inn kommunene i fire grupper etter hvor mye areal av kommunene som besto av landbruk. 

I den laveste fjerdedelen var det gjennomsnittlig seks prosent landbruksareal. Dette var for eksempel kommuner som Gentofte, Gladsaxe og København. 

I gruppen med mest landbruksareal lå gjennomsnittet på 83 prosent. Dette er kommuner som Randers og Slagelse.

Sier ikke noe om årsak 

I Danmark er snakk om en fordobling av disse sykdommene de siste 20 årene, forteller Kristine Allin til Berlingske Tidene.

Hvorfor dette skjer, er ukjent. Denne studien sier heller ikke noe om årsak. 

Man kunne tenke seg at årsaken kan være bruk av pesticider i landbruket eller livsstilsfaktorer. Men dette har ikke studien undersøkt, forteller hun til avisa. 

Hun mener dette er verdt å studere videre. 

Beskytter biologisk mangfold?

Det er også verdt å undersøke hvorfor grønne områder med mer biologisk mangfold tilsynelatende har en beskyttende effekt på inflammatoriske tarmsykdommer, sier forskeren i en pressemelding fra Aalborg Universitet. 

Forskning har tidligere vist at de som er vokst opp på bygda, har en lavere risiko for allergier og andre sykdommer som rammer immunsystemet vårt. 

En teori har vært at det å bli utsatt for et mangfold av ufarlige bakterier og mikroorganismer når du er liten, er bra for immunsystemet. 

Endret miljøet i barnehagen

Finske forskere har testet dette ut i flere barnehager i Finland. Der har de gått inn og endret miljøet ved å sette inn skogbunn, plantebokser og gressmatter. 

Etter en måned undersøkte de huden og tarmen til barna. De fant ut at mangfoldet av såkalt mikrobiom på huden og bakterier i tarmen hadde endret seg. Dette skrev forskning.no om i 2020. 

– Dette støtter antagelsen om at kontakt med naturen forhindrer forstyrrelser i immunforsvaret, for eksempel autoimmune sykdommer og allergier, sier en av forskerne bak studien, Aki Sinkkonen.

Kilde:

Manasi Agrawal m.fl: Association between early life exposure to agriculture, biodiversity, and green space and risk of inflammatory bowel disease: a population-based cohort study, eClinicalMedicine, april 2024 

LES OGSÅ

Få med deg ny forskningPowered by Labrador CMS