Åreforkalkning betyr at det samler seg fettstoffer og immunceller inne i blodåreveggene. Det var i disse ansamlingene at forskerne fant ørsmå partikler av plast.

Forskere fant plastbiter i blodårene til mange pasienter. De hadde dobbel risiko for hjertesykdom

– Dette er så vidt jeg kjenner til den første studien som viser en sammenheng mellom mikroplast og sykdom hos mennesker, sier norsk professor.

Verdens plastproduksjon har økt voldsomt de siste tiårene.

I 1950 ble det årlig lagd rundt to millioner tonn plast på verdensbasis. I dag produseres det svimlende 400 millioner tonn. 40 prosent av dette er til engangsbruk.

Og utviklingen ser slett ikke ut til å bremse. Tvert imot viser noen beregninger at plastproduksjonen vil dobles innen 2040 og tredobles innen 2060.

All denne plasten består av en basisplast, som oftest lagd av petroleum, tilsatt tusenvis av andre stoffer som gir ulike egenskaper, som styrke, mykhet, farge og motstand mot varme eller vann.

De siste årenes forskning har vist at omgivelsene våre i stadig større grad forurenses av denne plasten, i form av mikro- og nanoplast. Dette er ørsmå plastbiter som slites løs fra tekstiler, emballasje og beholdere når vi bruker dem eller når plastsøppel brytes ned i naturen.

Fra Arktis til morkaken

Studier har påvist slike bittesmå plastbiter på stadig mer avsidesliggende steder, som i Arktis og på Mount Everest. Det har også vist seg at plast trenger inn i kroppen til dyr og mennesker.

Det er funnet nanoplast i mange indre organer, som hjernen, lungene, leveren og morkaken, og i kroppsvæsker som blod, morsmelk og urin.

Og nylig kom altså resultatene fra en studie som påviste mikro- og nanoplast i avleiringer inni veggen på blodårene hos mennesker.

Funn i forkalkede årer

Aterosklerose – eller åreforkalkning – betyr at det har bygd seg opp ansamlinger av fett og betennelsesceller inni veggene på arterier i kroppen.

Slik åreforkalkning gjør blodårene trangere og kan i verste fall føre til hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Nå har professor Raffaele Marfella ved University of Campania Luigi Vanvitelli og en rekke kollegaer undersøkt om slike ansamlinger også kan inneholde plastpartikler.

Forskerne undersøkte prøver fra 257 pasienter som hadde vært på sykehus for å fjerne slikt vev fra de store arteriene på halsen. Prøvene ble testet for mikro- og nanopartikler fra 11 ulike plaststoffer.

Over halvparten hadde plast i åreveggene

Det viste seg at nesten 60 prosent av pasientene hadde partikler av stoffet polyetylen i ansamlingene fra blodårene, mens en mindre andel også hadde sporbare mengder av polyvinylklorid (PVC). De andre stoffene ble ikke funnet.

Etter undersøkelsene fulgte forskerne alle pasientene i nesten tre år. I denne tiden registrerte de tilfeller av hjerteinfarkt, hjerneslag og dødsfall generelt.

Målet var å se om det var noen sammenheng mellom plastpartiklene i blodåreveggene og hjerte- og karsykdom.

Det var det.

Dobbelt risiko

Resultatene viste at deltagerne som hadde plastbiter i avsetningene i blodårene, hadde over dobbelt så stor risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og død, sammenlignet med deltagerne uten plast i avleiringene.

Resultatene viste også at de som hadde plast i blodårene, hadde mer tegn til betennelse i kroppen.

Professor Jutta Dierkes ved Universitetet i Bergen mener dette er den første studien som viser en sammenheng mellom mikro- og nanoplast og sykdom hos mennesker.

- Det er ganske oppsiktsvekkende, sier hun til forskning.no.

- Dersom det viser seg at resultatene stemmer med virkeligheten, er dette virkelig et alarmsignal.

Men foreløpig er det vanskelig å si hva resultatene betyr.

Vet ikke om plasten skader

- Studien viser en assosiasjon, men kan ikke gi svar på om det er en årsakssammenheng, sier Dierkes. 

Hun forsker selv på mikroplast, men har ikke vært med på studien på blodårer.

Vi kan altså ikke vite om plasten i seg selv bidro til sykdom og død eller om de som hadde plast i blodåreveggene, ble syke på grunn av andre deler av livsstilen.

Dette påpeker også forskerne bak studien.

Vi vet for eksempel ikke hvilke andre stoffer deltagerne kan ha vært utsatt for igjennom mat, drikkevann eller luftforurensning. Vi har heller ikke data om pasientenes sosiale og økonomiske situasjon, skriver Marfella og kollegaene i det vitenskapelige tidsskriftet NEJM.

Stemmer med hypotese

Marfella skriver dessuten at ikke alt peker i retning av at mikroplast skader. I de siste årene, hvor mengden plastforurensning har gått opp, er det faktisk blitt mindre hjertesykdom.

På den annen side stemmer funnene godt overens med en hypotese for hvordan plast kan gi helseproblemer, mener Dierkes.

Forskere har tidligere lurt på om plastpartikler kan forårsake betennelse i kroppen, som igjen kan gi høyere risiko for helseproblemer som hjerteinfarkt – akkurat slik forskerne har funnet.

- Men vi trenger flere studier for å bekrefte det, sier Dierkes.

Slike undersøkelser er imidlertid både dyre og vanskelig å gjennomføre.

Plastpartikler overalt

Plastpartiklene er så allestedsnærværende at det er svært krevende å hindre at prøvene blir forurenset, forteller Dierkes.

I Bergen bruker de et laboratorium der luften er renset og de ansatte bare kan bruke klær av naturmaterialer som ull og bomull. Beholdere og annet utstyr må være av glass eller metall.

Likevel er det vanskelig å helt utelukke forurensning. Det er alltid en mulighet for at resultater – som fra den nye studien – blir forstyrret.

– Grunn til bekymring

Det er fortsatt svært mye vi ikke vet om farene knyttet til plast, skriver Philip J. Landrigan i en leder i samme utgave av NEJM som den nye studien er publisert i.

Han er epidemiolog og barnelege ved Boston College og har jobbet i en årrekke med skadevirkninger av miljøgifter som bly, asbest og sprøytemidler.

- Men informasjonen som er tilgjengelig i dag, gir grunn til bekymring, skriver han.

Undersøkelser har for eksempel vist høyere risiko for kreft og lungesykdom hos arbeidere som blir utsatt for plastpartikler på jobben. Og studier på dyr har antydet at mikro- og nanoplast kan ha skadelig virkning flere steder i kroppen, skriver Landrigan.

Han mener det er på tide å handle.

Det første skrittet er å anerkjenne at plastbruken vår kan tenkes å gjøre stor skade, skriver han i NEJM.

Bør begrense eksponering – men hvordan?

Også Dierkes fra Universitetet i Bergen mener vi ikke kan vente til vi har alle svarene samtidig som det hoper seg opp stadig mer mikroplast i omgivelsene og kroppene våre.

- Det er kanskje lurt at vi gjør tiltak for å redusere bruken av plast, sier hun.

Men foreløpig vet vi ikke hvilke tiltak som vil kunne redusere plast i kroppen. Det ser ut til at plast kommer inn via tarmen, lungene og huden. Men vi har ikke oversikt over hvor plasten kommer fra eller hvorfor noen har mer mikroplast i kroppen enn andre.

Da blir det også vanskelig å gi råd om hvordan vi unngår slik forurensning. Selv har Dierkes sluttet å drikke vann fra plastflasker.

- Jeg er mer bevisst når jeg handler og prøver å kjøpe mat som er pakket i glass eller papp, sier hun.

På klesfronten kan man velge naturmaterialer som ull, bomull og lin. Men foreløpig er det umulig å si om det hjelper.

- Det finnes ingen studier som viser om de som bruker mye kunststoffer, har mer plast i kroppen, sier Dierkes.

Referanse:

R. Marfella m. fl., Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events, NEJM, mars 2024. 

P. J. Landrigan, Plastics, Fossil Carbon, and the Heart, NEJM, mars 2024. 

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS