Møkk, bakterier og allergener i stallen ser ut til å styrke barns immunforsvar. (Illustrasjonsfoto: 2xSamara.com / Shutterstock / NTB scanpix)

Barndom på landet beskytter mot astma og allergi

Barn fra byen får oftere allergi og astma enn barn fra landet. Kvinner fra bygda har dessuten bedre lunger enn de som er født i byen.

Amishfolk har ikke allergi

Noen typer landbruk beskytter mer mot astma og allergi enn andre.

Amishfolk, en kristen gruppe i USA som lever uten moderne teknologi, får sjeldnere allergi og astma enn hutterittene, som er en annen kristen gruppe som også driver med landbruk.

Hutterittene lever mer moderne, og ny forskning viser at støvet er annerledes på de to typene av gårder.

Flere bor i byer enn før

I de siste 100 årene har flere og flere mennesker flyttet fra landet og inn til byene.

Samtidig har stadig flere blitt rammet av astma, allergi og autoimmune sykdommer som type 1-diabetes.

Høy, møkk, fluer og pollen. Ute på landet er luften full av bakterier og allergener. Man skulle tro at gårdsbarn ville være ekstra utsatt for astma og allergi.

Men det er stikk motsatt. Bybarn får mye oftere allergi og astma, viser den ene studien etter den andre.

En enorm internasjonal studie bekrefter nå at en oppvekst på landet beskytter mot irriterte luftveier og allergiske sykdommer.

– Den måten vi lever og bor på, påvirker hvilke sykdommer vi får. Folk som har vokst opp på landet, har mindre astma og allergi, sier Vivi Schlünssen, som er professor ved det danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

– Det er trolig fordi immunforsvaret blir styrket av å møte mange ulike bakterier og allergener – kanskje allerede fra fosterstadiet. Men dette bare en hypotese, fortsetter hun.

Bybarn er dobbelt så utsatt

Vivi Schlünssen har vært med på å utføre den nye studien, som nettopp er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Thorax.

Forskere fra Europa og Australia har undersøkt forekomsten av astma og allergi blant 10 201 voksne mellom 26 og 54 år, fra 14 land. De har også observert deltakernes lungefunksjon.

Deretter har forskerne deltakerne hvor de bodde i de første fem årene av livet: om det er på landet, i byen, i en småby eller i en forstad.

De som svarte at de hadde vokst opp på en gård, hadde mye mindre allergi og astma.

De hadde halvert risiko for høyfeber og sensitive luftveier sammenlignet med de som vokste opp i en storby. De hadde også halvert risiko for allergi eller astma

Bekrefter tidligere funn

Studien er den siste i en lang rekke studier som viser at en oppvekst på landet beskytter mot allergiske sykdommer og astma.

I 2011 viste en dansk studie blant 2000 landbrukselever også en halvering av risikoen.

Lars K. Poulsen, som er laboratoriesjef ved Allergiklinikken ved Herlev-Gentofte Hospital, er ikke overrasket over resultatene. Han har ikke vært involvert i studien, men har lest artikkelen.

– Studien slår fast at en oppvekst på landet beskytter mot astma og allergisk allergi. Det viser dessuten et ensartet mønster på tvers av landene, sier Poulsen.

– Neste skritt er å undersøke hvorfor. Hvis vi kan identifisere hvilke faktorer som spiller inn, kan vi forebygge, for eksempel ved å tilsette noe i miljøet i byene.

Kvinner fra landet har bedre lunger

Forskerne som står bak den nye studien, har ikke bare sett på data om allergi og astma. De har også målt lungefunksjonen hos deltakerne.

Målingene viser at kvinner som har vokst opp på en gård, har bedre lungefunksjon enn kvinner som har vokst opp i en storby. Hos mennene er det ingen forskjell.

– Det er et nytt funn. Det er interessant og overraskende at det er forskjell på menn og kvinner, sier Lars K. Poulsen.

Menn har kanskje fått for mye møkk

Forskerne vet ikke hvorfor en oppvekst på landet bare endrer kvinnenes lungekapasitet. En grunn kan være at mennene har vært mer utsatt for støv og bakterier fordi de har vært mer ute i stallen, gjetter forskerne. Langtidseksponeringen kan kanskje ha vært mer skadelig enn beskyttende.

– Men det er en hypotese. Siden det er en ren observasjonsstudie, kan vi ikke si noe sikkert om årsaken, sier Vivi Schlünssen.

– Også i tidligere studier har vi sett at det kan være forskjell på hvordan menn og kvinner reagerer på faktorer i miljøet.

Gravid i byen? Dra på bondegårdsferie!

Schlünssen er også forsiktig med å komme med anbefalinger på bakgrunn av de nye tallene. Hun nøyer seg med å si:

– Vi tror immunforsvaret har godt av å bli utsatt for bakterier og allergener mens det er under utvikling. Derfor tror vi det er gunstig å bli utsatt for den variasjonen av bakterier og allergener som finnes på landet. 

Immunforsvaret blir utviklet i fosterstadiet og i små barn, påpeker hun:

– Hvis man er gravid og bor i byen, eller hvis man har små barn, er det en god idé å dra ut på landet og oppholde seg der i perioder.

Referanser:

Campbell, B. (m.fl) Thorax 2016: The effects of groving up on a farm on adult lung function and allergic phenotypes: an international population-based study. Doi: 10.1136

Stein, M.M (m.fl) NEJM 2016: Innate Immunity and Asthma Risk in Amish and Hutterite Farm Children. Doi: 10.1056

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS