Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Forskerne skal blant annet finne ut om naturlige algegifter som blåskjell og andre bløtdyr tar opp, påvirker fiskens helse.

Forskere vil finne ut om det trygt å spise fisk som har spist giftige blåskjell

Oppdrettsfisken trenger mer mat. Et alternativ er å fôre fisken med skjell og andre bløtdyr som filtrerer naturlige algegifter. 

Veien mot mer bærekraftig fôr krever at forskerne må lete etter nye ressurser i nærområdene våre for å mate oppdrettsfisken. 

Noen av disse artene filtrerer naturlige algegifter. Er det trygt for fisken å spise dem? Og kan disse giftene overføres til menneskene som spiser fisken?

Blåskjell og sjøpung

Blåskjell og tunikater er blant de artene som produsentene venter blikket mot i jakten på nye, bærekraftige råvarer til fôr. Tunikater er bedre kjent som sekkedyr eller sjøpung. De har et høyt innhold av animalske proteiner. 

Både blåskjell og tunikater vokser langs hele norskekysten. De kan være gode råvarer i fiskefôr. Men begge filtrerer store mengder sjøvann for å kunne leve av alger. I den prosessen tar de opp gifter – algetoksiner. Hvilken innvirkning det kan ha for filtrerende bløtdyr som råvare i fôr, er ukjent.

I prosjektet Shellfeed skal forskerne blant annet finne ut om naturlige algegifter som tas opp av filtrerende bløtdyr, i hovedsak blåskjell, påvirker fiskens helse. Videre skal de se på i hvilken grad råvarene kan være giftige for oss som spiser fisken.

- Før vi kan benytte slike marine ressurser, er det viktig å undersøke om algetoksiner er giftig for fisken, og hvis så, om det finnes trygge nivåer, sier prosjektleder Ingunn Anita Samdal.

Dyrevelferd og mattrygghet

I dag utgjør fôr størsteparten av klimaavtrykket en oppdrettslaks har på sin vei frem til middagstallerkenen. Regjeringen har satt et mål om å utelukkende bruke bærekraftige ingredienser til fôr innen 2030. 

Store deler av råvarene som brukes i dag, er importert. Derfor må nye potensielle fôrråvarer utforskes. Skalldyr og tunikater testes allerede som mulig råvare. Nå skal de kvalitetssikres enda bedre.

– Prosjektet skal undersøke om eventuelle giftstoffer fra skjell i fôr tas opp i oppdrettsfisk. Dette er viktig å avklare. Fôret må både sikre god dyrevelferd for fisken og sikre trygg mat for forbrukerne, sier prosjektleder Ingunn Anita Samdal ved Veterinærinstituttet.

Nofima produserer fiskefôret som skal benyttes i prosjektet.

Mindre bruk og kast

Verden er under økt press. Derfor er det avgjørende for klima, natur og miljø at ressursene blir brukt mer effektivt enn tidligere. 

Den nasjonale strategien for en sirkulær økonomi understreker at det må gjøres et skifte fra bruk-og-kast-økonomi til en økonomi basert på at færrest mulig ressurser går til spille. 

Dette innebærer blant annet å utnytte lokale marine ressurser lavt nede i næringskjeden, slik som blåskjell og tunikater. 

De kan dyrkes langs hele kysten og i fjorder uten aktiv fôring, fordi de ernærer seg på naturlig tilgjengelige alger i sjøen. Hvis slike råvarer brukes til fôr og som generell proteinkilde, kan det redusere import og være en svært bærekraftig erstatning for dagens løsninger.

Om Shellfeed

Veterinærinstituttet leder prosjektet, men det skal samarbeides med Nofima og National Research Council i Canada. Finansieringen kommer fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS