Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– Når en leder må bruke mye tid på å håndtere at de har altfor mye å gjøre, vil det være mindre tid igjen til å skape et godt forhold til de ansatte, sier ledelsesforsker Karoline Kopperud.

Dette hjelper ledere til å håndtere overbelastning

Hvordan skal ledere klare å beholde et godt forhold til medarbeiderne når de selv har for mye å gjøre?

Ledere er særlig utsatt for arbeidsoverbelastning i jobben. En ny studie viser at dette har negative virkninger på hva slags relasjoner en leder klarer å utvikle til sine medarbeidere.

Forskerne ved OsloMet gjennomførte studien med spørreundersøkelser blant 186 medarbeidere og 93 ledere i barnehagesektoren.

– Når en leder må bruke mye tid på å håndtere at de har altfor mye å gjøre, vil det være mindre tid igjen til å skape et godt forhold til de ansatte, sier ledelsesforsker Karoline Kopperud ved OsloMet. Hun er en av forskerne bak studien.

Studien viser at det er ledere som ikke klarer å være fullstendig til stede i situasjonen og tilpasse seg denne, som sliter med å ha et godt forhold til de ansatte.

La oss si at en leder og en medarbeider er i en samtale om noe som er viktig for medarbeideren. Hvis for eksempel lederen da bruker mye energi på å tenke på alt som skulle vært gjort og ikke klarer å gi medarbeideren all sin oppmerksomhet i denne samtalen, vil dette kunne føre til en dårligere relasjon.

Karoline Kopperud er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet og forsker på ledelse, jobbengasjement og arbeidsglede.

Mindfulness kan dempe stress

Høy grad av det forskerne kaller psykologisk fleksibilitet, gjør at du er bedre rustet til å stå i vanskelige situasjoner.

Psykologisk fleksibilitet betyr at du klarer å være fullstendig til stede i situasjonen du er i, samtidig som du tilpasser deg med utgangspunkt i dine grunnleggende personlige verdier.

Heldigvis er dette noe som alle kan trene seg opp til.

– Det handler mye om å klare å akseptere og så gi slipp på problematiske tanker og følelser, og heller konsentrere deg om det som skjer her og nå. Men når du er stresset, er ikke dette like lett.

– Vi kan se på det som at vi skrur ned volumet på våre egne tanker. Du må klare å snu deg rundt og gi fullverdig oppmerksomhet mot den du møter.

– Det minner mye om det vi kaller mindfulness, som har blitt et populært begrep, forklarer forskeren.

På norsk kalles mindfulness ofte oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening. Tidligere forskning viser blant annet at mindfulness kan dempe stress.

Stress påvirker relasjoner

– Denne studien viser at stressmestring i form av trening i psykologisk fleksibilitet bør være en del i all lederutvikling, sier hun.

Stressopplevelser hos ledere kan ødelegge relasjoner.

– Tidligere studier har også vist at lederes stressopplevelser i verste fall kan føre til utagerende oppførsel og destruktiv ledelse, som for eksempel mobbing av medarbeidere.

Kopperud understreker at det å trene opp psykologisk fleksibilitet ikke bare handler om å trene på oppmerksomt nærvær. Det er også viktig å bli bevisst på de personlige verdiene du har, og hva du ønsker å få ut av rollen din, for eksempel som leder.

Råd til ledere og medarbeidere

Karoline Kopperud har råd til både ledere og ansatte for å være bedre rustet til å stå i vanskelige situasjoner. Hun anbefaler å starte med å trene seg i oppmerksomt nærvær.

1. Tren på evnen til å være til stede her og nå. Det handler om å være mer observant på hva som skjer rundt oss og det vi kan erfare med våre fem sanser.

2. Ikke overtolk det som skjer i situasjonen. Slutt å gruble rett og slett. Tankene dine er ikke nødvendigvis et fasitsvar på det som foregår i en situasjon.

Dette handler ikke om å endre tankene vi har, men å endre forholdet vi har til dem. Alle tanker kan aksepteres, men trenger ikke å føre til handling.

3. Bli mer bevisst på dine egne verdier i den rollen du er i og hvordan disse kan hjelpe deg å navigere i ulike situasjoner.

Referanse:

Karoline Kopperud, Robert Buch og Christina Skogen: Work Overload and Leader–Member Exchange: The Moderating Role of Psychological Flexibility. Journal of General Management (i trykk).

Powered by Labrador CMS