En notis fra Universitetet i Stavanger - les mer.

Et av hovedfunnene til Dieuwer ten Braak er at det er en sterk sammenheng mellom barns selvregulering og matematisk ferdigheter.
Et av hovedfunnene til Dieuwer ten Braak er at det er en sterk sammenheng mellom barns selvregulering og matematisk ferdigheter.

Viktig for barn å lære å hemme impulser

Det er en sterk sammenheng mellom barns evne til selvregulering og matematiske ferdigheter. Dette er funnene til Dieuwer ten Braak, som nylig disputerte for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Hun har undersøkt sammenhengen mellom såkalte eksekutive funksjoner - det vil si selvregulering, oppmerksomhets- og atferdskontroll - og tidlige lese- og matematikkferdigheter hos barn i overgangen mellom barnehage og skole.

I tidlig alder opplever små barn en enorm utvikling av kognitive ferdigheter – deriblant selvregulering. Men hva er det? Og hvorfor er det så viktig – spesielt for barn?

– Selvregulering er evnen til å hemme impulser, oppdatere arbeidsminnet og fleksibelt skifte oppmerksomhet. Disse evnene er viktige fordi det er gjennom bruk av for eksempel selvregulering at vi klarer å konsentrere oss, løse komplekse problemer samt planlegge og gjennomføre oppgaver, sier Dieuwer ten Braak, som nå er ansatt som førsteamanuensis ved universitetet.

Hun forklarer at selvregulering er viktig for utvikling av sosiale ferdigheter, i lek og samspill med andre barn. Det har også betydning for utvikling av akademiske ferdigheter, som å lære å lese, skrive og løse matematiske oppgaver.

Powered by Labrador CMS