Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– De beste tingene i livet handler ikke om materielt forbruk.

Biolog Dag Hessen: Klodens ressurser er brukt opp for i år 

I august nådde Jorden sin overforbruksdag. I Norge var den allerede 12. april. 

Den samlede overforbruksdatoen for alle land landet på 2. august. Det betyr at fra denne dagen brukte vi av fremtidens ressurser. 

Disse tallene er offentliggjort av Global Footprint Network.

– Det er to store etiske utfordringer med vårt forbruk. Det ene er at vi stjeler kommende generasjoners ressurser, sier biologiprofessor Dag Hessen.

Han sier det skal godt gjøres at kommende generasjoner får de samme mulighetene som vi har hatt. 

– Det andre er at den rike eliten i verden, som vi tilhører, bruker mest av ressursene, men merker minst av endringene det medfører.

Dag Hessen, professor i biologi.

Norsk forbruk må kuttes med to tredeler innen 2030

I en rapport fra World Wildlife Foundation (WWF) står det at hvis alle mennesker skulle leve som nordmenn, ville vi trenge 3,6 planeter. 

De har også funnet ut at nordmenn må redusere forbruket med to tredeler innen 2030. For å lykkes med det krever det mer enn en innsats fra enkeltpersoner, ifølge rapporten.

– Vi har snakket om sirkulærøkonomi i 30 år, men det er fortsatt i startgropa. Noe av grunnen er at det er teknologisk vanskelig. Det krever energi. Det er også dyrere enn bruk og kast, så lenge vi ikke trekker miljøet inn i regnskapet, sier Hessen.

Han forklarer at det må en systemendring til som premierer og påbyr gjenbruk, helst også redusert forbruk. 

– Vi må kutte gassutslippene og kutte forbruk av naturødeleggende forbruk. Hvis vi bare øker forbruket, fortsetter vi å skyve problemene foran oss.

Alt du forbruker kommer fra naturen. Bildet viser Kluane Nasjonalpark i Canada.

Gjenbruk og gjenvinning må settes i system. Ifølge rapporten står det:

«Hvorfor skal vi ødelegge regnskog, fjell og hav i jakten på store mengder nye råvarer, når veldig mye av det vi trenger allerede er i omløp?»

Og videre:

«Forbruk av naturressurser er ansvarlig for hele 90 prosent av tapt biologisk mangfold globalt og 50 prosent av de globale klimagassutslippene.»

De fleste kan minske forbruket uten å få dårligere liv

– Det snusfornuftige rådet blir å tenke gjennom sitt eget forbruk, råder Hessen. Ikke nødvendigvis at du skal leve som en asket, men tenk gjennom hva du faktisk trenger. Spis mindre kjøtt og fly mindre. Veldig mye av utslippene er knyttet til forbruk og varetransport.

Hessen legger til at det er flere eksempler på at mange reduserer forbruket sitt når de får økonomiske fordeler av det:

– Folk reduserte energiforbruket da prisene var høye. Det viser at vi helt klart har noe å gå på, uten at livet skal bli kjipt og gledesløst, sier Hessen.

Systemet er rigget for å øke kjøpekraften

Han mener også at det finnes eksempler på at det er mye handlekraft blant både politikere og folk flest når det er vilje til det og en felles forståelse av krisen:

– Pandemien var et godt eksempel på at mange var villige til å gå med på betydelige forsakelser. Det alvoret ser vi foreløpig ikke formidlet for klima eller naturtap. Det oppfattes nok dessverre som mindre akutt, sier Hessen.

Når folk ikke kunne fly eller forbruke som før, endret de adferd:

– Under pandemien så vi at mange søkte nærnatur og store gleder i små ting. Men det er vanskelig å gjøre det når hele systemet er rigget for økt kjøpekraft, sier Hessen.

Han sier at et av problemene i Norge er at de fleste egentlig ikke trenger å øke kjøpekraften sin. De fleste har det de trenger og litt til.

– Her er nok noe av problemet at vi sammenlikner oss med naboen, sier Hessen.

De beste tingene i livet er gratis og karbonnøytrale

– Det folk setter høyest i livet: venner, natur, kunnskap og kjærlighet er ting som er CO2-frie, sier Hessen.

Han maner til at vi ikke må gi opp selv om vi kanskje ikke skulle klare målet:

– Det beste må ikke bli det godes fiende, sier Hessen. Om vi ikke får flyttet overforbruksdagen til 31. desember, så vil det være en stor forbedring å flytte den norske overforbruksdagen til mai eller juni.

Ti gode råd for å redusere ditt eget avtrykk på naturen

WWF jobber sammen med myndigheter og selskaper over hele verden for å begrense det menneskeskapte fotavtrykket på naturen. Men også som forbruker kan du gjøre mye for å redusere belastningen på jordens ressurser. 

Her er WWFs ti råd til et mer klima- og miljøvennlig forbruk.

  1. Ikke kjøp ting du ikke trenger. Skal du først handle, kjøp gjerne brukt.
  2. Lever ting du ikke lenger trenger til gjenbruk eller gjenvinning.
  3. Reparer i stedet for å kaste.
  4. Vær flink på å sortere avfallet ditt.
  5. Reduser plastforbruket og finn bærekraftige alternativer til engangsplast.
  6. Kjøp økologisk og lokalprodusert mat.
  7. Spis mer grønnsaker og mindre kjøtt.
  8. Reduser matsvinnet ditt.
  9. Bruk beina, sykkel eller offentlig transport når du kan. Begrens antall flyreiser. 
  10. Vær bevisst på strømforbruket ditt.

Det er organisasjonen Global Footprint Network som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen, både for Norge og resten av verden. I fjor ble verdens Earth Overshoot Day markert 28. juli.

Referanse:

Stefano Esposito mfl.: Norges fotavtrykk må reduseres. Sammendrag. WWF-rapport, 2022. 

Powered by Labrador CMS