Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Viruset som nå er påvist i Sør-Odal, er det samme som har forårsaket høy dødelighet blant villduer i flere kommuner.

Smittsomt virus påvist hos tamme duer i Innlandet. Kan i noen tilfeller gi influensa­lignende symptomer hos mennesker

Veterinærinstituttet har påvist den alvorlige fuglesykdommen Newcastlesyke hos duer i Sør-Odal i Innlandet.

I september 2022 ble det påvist Newcastlesyke i en gruppe med 7.500 høns i Klepp kommune i Rogaland. Det kan du lese mer om i saken Smittsomt virus påvist hos verpehøns i Rogaland.

Inntil dette var Newcastlesyke sist sett hos fjørfe i Norge i 1996. Utbruddet i Rogaland høsten 2022 var forårsaket av en annen genvariant av viruset enn den som er påvist hos duer på Sør- og Østlandet.

Sykdommen forårsakes av viruset aviært paramyxovirus type-1, også kjent som aviært orthoavulavirus 1.

Kan smitte fra ville til tamme duer

Viruset som nå er påvist i Sør-Odal er det samme som har forårsaket høy dødelighet blant villduer i flere kommuner. Duer oppsøker lett tilgjengelig mat og kan oppholde seg på og rundt gårder.

Viruset kan smitte fra villduer til fjørfe gjennom direkte og indirekte kontakt. Viruset skilles ut i fuglenes avføring og kan smitte via utstyr, skotøy og klær.

Veterinærinstituttet oppfordrer alle som holder tamfugl til å være bevisste på smittevern og beskytte sine fugler.

– Erfaringer fra andre land viser at virustypen som er påvist hos duer i Norge ikke nødvendigvis gir høy dødelighet eller alvorlig sykdom hos tamhøns, sier Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Hun sier at de oppfordrer fjørfeholdere til å være oppmerksomme på tegn som redusert produksjon av egg, forekomst av egg uten skall, såkalte skinnegg, og redusert fôropptak.

Påvisninger av Newcastlesyke i perioden august 2022 til 14. januar 2023. Samtlige påvisninger med unntak av den i Rogaland er av samme virusvariant (virulent aviært paramyxovirus type-1 sub-genotype VI.2.1.1.2.2). Påvisninger er markert med røde punkter i kommunenes geografiske sentrum.

Har innført restriksjoner i området

Mattilsynet har innført en rekke restriksjoner i et område rundt dueholdet i Sør-Odal for å hindre videre smittespredning.

Utbruddet i fjørfebesetningen i Rogaland og påvisningene hos villduer på Sør- og Østlandet tyder på at viruset som forårsaker Newcastlesyke sirkulerer i villfugl-populasjonen flere steder i Norge.

Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. Viruset kan i noen tilfeller forårsake mild og selvbegrensende øyekatarr eller influensalignende symptomer hos mennesker.

Lungebetennelse er påvist hos immunsvekkede pasienter. Viruset smitter ikke mellom mennesker.

Les mer om Newcastlesyke på Vetererinærinstituttets sider.

Powered by Labrador CMS