Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Helene Seljenes Dalum har forsket på årsakene til den høye selvmordsraten blant veterinærer.

Mange veterinærer føler at livet ikke er verdt å leve. Nå vet forskerne mer om hvorfor

Nesten 30 prosent av veterinærer i Norge har det siste året følt at livet ikke er verdt å leve. Helene Seljenes Dalum har forsket på hva som er forbundet med selvmordstanker hos veterinærer. 

En tidligere norsk studie har vist at veterinærer hadde dobbelt så høy selvmordsrate som den generelle befolkningen i perioden 1960–2000.

Veterinærer som ofte avliver dyr, har høyere sannsynlighet for å ha alvorlige selvmordstanker sammenliknet med veterinærer som sjelden avliver dyr. 

Dette viser en studie Helene Seljenes Dalum nylig har fått publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Psychiatry.

I studien har Dalum og andre forskere fått ny kunnskap om selvmordstanker og hjelpsøking for psykiske problemer blant veterinærer.

Sammenhengen er et nytt funn

Dalum inviterte alle veterinærer i Norge til å besvare et omfattende spørreskjema. Hun fikk svar fra cirka 2.600 personer, eller 75 prosent av de inviterte. Det er en høy svarprosent.

– Avlivning av dyr har vært foreslått som en risikofaktor for selvmord blant veterinærer. Tidligere studier i andre land har vist at dette oppleves belastende. Det fører til moralsk stress og jobbstress. Sammenhengen mellom avliving og selvmordstanker er et nytt funn som må bekreftes i andre studier, sier Dalum, som selv er veterinær.

Veterinærer har mer positive holdninger til dødshjelp 

Dødshjelp hos mennesker vil si at man tar livet av en person på personens frivillige forespørsel. Det kan også være at en hjelper en person med å ta sitt eget liv. Det er ulovlig i Norge, men temaet blir stadig diskutert. 

Holdninger til dødshjelp hos mennesker kan kanskje si oss noe om hvilke holdninger man har til døden, mener Dalum.

– Å ta livet av dyr er for mange veterinærer en del av jobben. Vi fant at de som jobbet med familiedyr, hadde mer positive holdninger til dødshjelp hos mennesker enn andre veterinærer, forteller hun.

De opplever for lite opplæring

Nesten 30 prosent av veterinærer i Norge har det siste året følt at livet ikke er verdt å leve. 5 prosent har hatt alvorlige selvmordstanker og én av 500 har forsøkt å ta sitt eget liv. 

Det er gjort lite forskning på mulige årsaker til at veterinærer har høy selvmordsrate. Denne studien kan tyde på at avliving av dyr kan være en yrkesspesifikk risikofaktor.

– I flere studier sier veterinærene at de opplever for lite opplæring i hvordan man skal håndtere krevende situasjoner, slik som avliving kan være. Det er flott at psykisk helse har kommet på agendaen blant veterinærer, kommenterer Dalum.

Helene Seljenes Dalum er nå ansatt som forsker ved Legeforskningsinstituttet.

Referanser:

Helene Seljenes Dalum mfl.: Euthanasia of animals – association with veterinarians’ suicidal thoughts and attitudes towards assisted dying in humans: a nationwide cross-sectional survey (the NORVET study). BMC Psychiatry, 2024. Doi.org/10.1186/s12888-023-05402-7

Helene Seljenes Dalum: Suicidal thoughts, animal euthanasia, and help-seeking for mental health problems among veterinarians in Norway: a nationwide and cross-sectional survey (The NORVET study). Doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, 2023.  

Helene Seljenes Dalum, Reidar Tyssen og Erlend Hem: Prevalence and individual and work-related factors associated with suicidal thoughts and behaviours among veterinarians in Norway: a cross-sectional, nationwide survey-based study (the NORVET study). PMJ Open, 2022. Doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055827

Erlend Hem mfl.: Suicide rates according to education with a particular focus on physicians in Norway 1960-2000. Psychol Med., 2005. (Sammendrag) Doi.org/10.1017/S0033291704003344

Powered by Labrador CMS