Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Du kan måle PAI med mer eller mindre hvilken som helst klokke så lenge den måler puls.

Enkelt treningsmål hjelper mot usunn vektøkning

Forskere har funnet en enkel målemetode som hjelper deg til å holde vekta eller bremse oppgangen.

Ny forskning viser at det å være fysisk aktiv tilsvarende 100 PAI i uka kan motvirke overdreven vektøkning.

PAI står for Personlig Aktivitets-Intelligens og er et mål som viser hvor fysisk aktiv du er gjennom uka. Du kan måle PAI med mer eller mindre hvilken som helst klokke så lenge den måler puls.

Aktivitetsmålet er utviklet av NTNUs Cardiac Exercise Research Group under ledelse av professor Ulrik Wisløff ved NTNU.

– Tidligere har vi funnet at 100 PAI i uka kan gi oss et lengre og sunnere liv uten hjerte- og karsykdommer. Den nye studien vår viser at PAI også kan hjelpe folk til å holde en sunn kroppsvekt, sier Javaid Nauman, forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU og College of Medicine and Health Sciences, UAE University.

Nauman er en av forskerne bak en ny artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet Regional Health Europe. Studien inkluderer flere enn 85 000 friske nordmenn som er fulgt opp gjennom mer enn 20 år.

«Personlig Aktivitets-Intelligens»

PAI måler all fysisk aktivitet som gjør at hjerterytmen øker over et visst nivå. Jo høyere puls, dess raskere tjener du PAI-poeng.

PAI-algoritmen regner ut en ukentlig score basert på din personlige profil og variasjoner i hjerterytmen gjennom perioden. PAI-scoren kan for eksempel lett måles med gratisappen PAI Health for både iPhone og Android.

Mindre vektøkning med 100 PAI

Den nye studien henter data fra den store HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag. Dette er en av de største og mest langvarige helseundersøkelsene i verden. 240 000 trøndere har deltatt, flere siden starten i 1984.

85 000 av disse har blitt veid og har fått spørsmål om fysisk aktivitetsnivå opptil tre ganger frem til 2008.

I snitt økte kroppsvekten med rundt åtte kilo mellom 1984 og 2008. Det gjelder både kvinner og menn som var med begge ganger. Det er viktig å merke seg at vektøkningen var signifikant lavere blant dem som var fysisk aktive nok til å oppnå minst 100 ukentlige PAI gjennom perioden.

Men det er håp for dem av oss som ikke har vært like aktive hele livet.

Studien viser at også de som ikke var fysisk aktive i 1980-årene, men som økte aktivitetsnivået i 1990-årene og på 2000-tallet, greide å unngå overdreven vektøkning.

Effektiv strategi

Overvekt og fedme er et stort helseproblem som hvert år bidrar til nær fem millioner dødsfall i verden.

– Vi vet allerede at fysisk aktivitet er en effektiv strategi for å minimalisere eller forhindre vektøkning hos voksne. Den nye studien, og tidligere PAI-studier, tyder på at PAI kan veilede folk sånn at de får nok fysisk aktivitet hver uke til å unngå helsefarene ved overdreven vektøkning, sier forsker Nauman.

Så hva tilsvarer 100 PAI?

100 PAI kan være så mangt.

Et eksempel: 2x20 minutter med svært intensiv trening i løpet av ei uke = 100 PAI

Et annet eksempel: Ti timer rolig turgåing i løpet av ei uke = 100 PAI

Generelt sett kan vi si at 100 PAI i stor grad reflekterer treningsanbefalingene fra helsemyndighetene. Har du 75 minutter med høy intensitet, 300 minutter med moderat intensitet, eller en kombinasjon som gir en tilsvarende mengde trening med høy og moderat intensitet i løpet av ei uke, når du i de fleste tilfeller 100 PAI.

Referanse:

Sophie K. Kieffer mfl.: Association between Personal Activity Intelligence (PAI) and body weight in a population free from cardiovascular disease – The HUNT study. The Lancet Regional Health – Europe, 2021. Doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100091

Powered by Labrador CMS