Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Mesteparten av det vi i dag hører og leser om covid-19, handler om alvorlig syke mennesker som må behandles i sykehus. Disse utgjør imidlertid et lite mindretall av alle som er rammet av viruset, sier Guro Haugen Fossum.

Lite symptomer, mye bekymring

Pasientstudien CovidNor viser så langt at det er lite symptomer hos de som er hjemme med påvist eller mistenkt covid-19-smitte, men vi trenger mer kunnskap. Nå etterlyser forskerne flere pasienter å forske på.

I mars startet forskere ved Universitetet i Oslo første del – en pasientstudie – av det tredelte forskingsprosjektet CovidNor.

Her undersøker forskerne hvordan koronaepidemien blir håndtert i kommunehelsetjenesten. Formålet er å se på symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med covid-19-sykdom utenfor sykehus, i tillegg til å undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

– Mesteparten av det vi i dag hører og leser om covid-19, handler om alvorlig syke mennesker som må behandles i sykehus. Disse utgjør imidlertid et lite mindretall av alle som er rammet av viruset. Derfor er det viktig at forskning også skjer i primærhelsetjenesten, sier Guro Haugen Fossum som leder pasientstudien.

Etterlyser pasienter

– Vi mangler fremdeles kunnskap om hvordan denne sykdommen rammer. De aller fleste syke, med eller uten bekreftet smittetest, holder seg i isolasjon i eget hjem. De som trenger det, blir fulgt opp av primærhelsetjenesten, sier Fossum.

Hun forteller at personer i isolasjon og i karantene lett har kunnet melde seg på studien på www.covidnor.no. Så langt i pasientstudien har forskerne fått rundt 400 svar, men de ønsker så mange deltakere som mulig. Derfor vil de fortsette å rekruttere personer i karantene og isolasjon gjennom sommeren og utover høsten.

– Det blir også viktig å se hvordan fastlegene håndterer og vurderer pasienter med luftveisplager i pandemiperioden. Det nyopprettede forskningsnettverket av fastleger, PraksisNett, vil bli brukt til dette, sier Fossum.

Med fem millioner i finansiering fra Norges forskningsråd har studien fått et viktig kvalitetsstempel og ekstra kapasitet til å forske videre.

Pasientstudien fortsetter, i tillegg settes det i gang en fastlegestudie og en intervjustudie. Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med forskere fra universitetene i Bergen og Tromsø, står bak.

Forsker Guro Haugen Fossum leder pasientstudien i CovidNor-prosjektet.

Urolig for sine nærmeste og for samfunnet

Pasientstudien viser så langt at det er uro knyttet til det å være hjemme i isolasjon og karantene, en uro som først og fremst handler om bekymring for sine nærmeste og for hvordan pandemien påvirker samfunnet.

– Dette er nyttig innsikt, men vi søker flere svar. Vi trenger et tydeligere bilde av covid-19-pasienter utenfor sykehus. Spesielt ønsker vi at pasientene skal bruke nettskjemaet vårt som symptom-dagbok. Da kan vi bedre forstå hvordan sykdommen utvikler seg, sier Fossum.

Hun håper nå at økt testkapasitet nasjonalt vil bidra til at flere får bekreftet om de er smittet eller ikke og at de melder seg på studien.

– At testkapasiteten økes, parallelt som samfunnet begynner å lette på tiltakene, vil kunne hjelpe oss å forstå mer om hvordan covid-19 rammer, både om sykdomsforløpet, og den psykososiale konsekvensen av sykdommen, sier Fossum.

Pasientstudien CovidNor

Er du i isolasjon eller karantene? Forskere inviterer alle over 18 år som har vært utsatt for smitte med koronavirus, eller som har mistenkt eller påvist smitte, til å delta i covid-19 studien på nettsiden CovidNor.

Powered by Labrador CMS