Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Flere tiltak for å gi barn fra forskjellige hjem lik tilgang til lesestoff og leseopplevelser må vurderes, hevder forsker.

Lesing er en portvokter inn i voksenlivet

PODCAST: – Lesing og skriving er noen av de aller viktigste kompetansene å tilegne seg, både for tida i skolen og for å kunne delta i samfunnet som voksne, sier forsker Tove Stjern Frønes.

Grunnleggende lese- og skriveferdigheter kan ses på som portvoktere for muligheter i livet.

– Leseferdighetene vil begrense mulighetene for mange av de svakeste leserne og stå i veien for at de skal kunne gjøre det de aller helst vil som voksne, sier forsker Tove Stjern Frønes.

Store forskjeller

Når så mange som halvparten av 15-åringene oppgir at de ikke leser bøker på fritida, så betyr jo dette at skolen blir en enda viktigere arena for å omgås mange forskjellige typer tekster, forteller forskeren.

– Vi ser med bekymring på at forskjellene mellom elever med ulik hjemmebakgrunn fortsatt er stor, og det må vurderes enda flere tiltak for å gi barn fra forskjellige hjem lik tilgang til lesestoff og leseopplevelser som kan berike dem, fremhever Frønes.

Tove Stjern Frønes og Silje Tretvoll snakker om hvordan skape leselyst hos unge.

Råd om lesing

Hva viser resultatene fra PISA-prøvene om hvordan det står til med leseferdighetene blant barn og unge? Hva kan foreldre gjøre? Og hvorfor er det viktig å lese?

I denne podcast-episoden snakker eksperter om leselyst og hvordan fremme lesing utenfor skolen.

Gjester er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo, Tove Stjern Frønes og Silje Tretvoll, daglig leder av Foreningen!les, en forening som jobber for å fremme lesing blant barn og unge.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Magnus Heie og Elise Koppang Frøjd.

Hør hele episoden her:

Powered by Labrador CMS