Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Havet er et hjem for plast på avveie, og Norge har en jobb å gjøre når det kommer til å rydde kysten vår for gammel plast.
Havet er et hjem for plast på avveie, og Norge har en jobb å gjøre når det kommer til å rydde kysten vår for gammel plast.

Plast fra havet blir frisørprodukter

PODCAST: Aina Olsen lager bølger i hår av resirkulert plastavfall fra oppdrettsnæringen.

Altfor ofte finner plast sin vei til havet. Og blir der. Også langs vår egen kyst blir det årlig fanget opp mye plast langs strendene.

Mye plast kan bli brukt igjen og igjen, på tvers av ulike næringer. For eksempel så kan tauverk og nøter fra oppdrettsanlegg bli til frisørutstyr som lager permanent i håret på folk.

– Vi må ofre litt for klimaet

Nettopp dette skjer i Hemnes kommune på Helgeland.

Frisøren Aina Olsen ville gjøre noe med skadestatistikken i bransjen hennes. Hun startet produksjonen av mer ergonomiske verktøy frisører bruker i det daglige. Samtidig ville hun at firmaet hennes skulle følge FNs bærekraftmål og basere produksjonen på sirkulærøkonomi.

Løsningen fant hun i havet.

Gammelt tau og nøter fra oppdrettsanlegg blir omgjort til nytt plastgranulat. Dette blir material til nye plastprodukter, som for eksempel verktøy til frisørindustrien.

Frisøren har utviklet flere av verktøyene i samarbeid med forskere ved Sintef.

Aina Olsen har utviklet ulike frisørprodukter i samarbeid med forskere.
Aina Olsen har utviklet ulike frisørprodukter i samarbeid med forskere.

Olsen viser stolt frem verktøy som lager permanent-bølger i hår. Hun håper flere bedrifter går i samme vei, selv om kostnadene er høyere enn produksjon fra jomfruelig plast.

– Vi må jo ofre litt for klimaet. Selv om det vil koste noen kroner ekstra her eller der i prosessen, så er det jo verdt det. Alt kan ikke måles i penger, sier Olsen.

Podcasten Kystpuls skal engasjere folk i viktige hav- og samfunnsspørsmål. Målet er å bidra til økt kunnskap, og kanskje utfordre noen etablerte sannheter på veien.
Podcasten Kystpuls skal engasjere folk i viktige hav- og samfunnsspørsmål. Målet er å bidra til økt kunnskap, og kanskje utfordre noen etablerte sannheter på veien.

Søppel kan være en ressurs

Andre næringer ser også muligheter til å tjene på sirkulærøkonomi. Plasten frisørgründeren bruker, kommer fra havet, men den blir behandlet hos en møbelfabrikk i nabobygda.

Nordic Comfort Products produserer hovedsakelig plaststoler, men har utstyr til å kunne støpe alle mulige former av plast – som utstyr til frisørsalonger.

En leder i møbelfabrikanten har også tro på at gjenbruk av plast kan bli god fortjeneste på sikt.

– Penger er jo bare et byttemiddel for en tjeneste. Istedenfor å bytte penger for å få et nytt produkt, så bruker du penger for å sette i stand et produkt som blir så godt som nytt, sier salgssjef Hans Petter Skjæran.

Han mener kundene bør endre tankegang om produkter de kjøper.

Skjæran ser også en større utvikling i store deler av det europeiske markedet. Flere land ligger langt foran norsk etterspørsel av bærekraftig produksjon av møbler og andre produkter.

Han mener dette er et rop om at søppel ikke lenger er søppel, men en ressurs i en sirkulær økonomi.

Hør hele episoden på Spotify eller på nettstedet Podspace.

Om podcasten Kystpuls

Kystpuls er produsert av Senter for hav og Arktis i samarbeid med byrået Både Og.
Senter for hav og Arktis skal bidra til å utvikle bærekraftige havnæringer i nordområdene. Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, og administrativt lagt til Nofima. Einar Lohne Bjøru er programleder for Kystpuls.

Powered by Labrador CMS