Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Bak den gode fangsten av skrei skjuler det seg et tydelig bilde på hva klimaendringer fører til.
Bak den gode fangsten av skrei skjuler det seg et tydelig bilde på hva klimaendringer fører til.

Skreien er en klimavinner

PODCAST: Lofotfisket har de siste årene vært eksepsjonelt bra, skal vi tro både forskere og fiskere. Grunnen kan være klimaendringene.

– Det vi ser, er at de sørlige artene i Barentshavet utvider sine leveområder nordover, sier Maria Fossheim hos Havforskningsinstituttet.

Hun forsker på Barentshavet og polområdene og har sett på hvordan skreien har økt i omfang i området rundt Lofoten de siste årene – mye på grunn av god forvaltning, men også naturlige forhold.

– Naturlig i den forstand at det har vært ganske varmt de siste årene. Torsken er en art som ofte responderer positivt på at det er varme forhold i Barentshavet. Når det er varmt, har den gode oppvekstvilkår og masse mat. Da blir bestanden større, sier hun.

Gode fangstår

Den erfarne fiskeren Odd-Terje Dybos har tilbakelagt flere år med skreifiske utenfor Røst. Ser man bort fra årets sesong, kan han bekrefte at spesielt det siste tiåret, har gitt god fangst.

– Da har det vært bra med fisk, både på yttersiden og innersiden av Lofoten, sier han og legger til at det har gått litt opp og ned, men at utviklingen hovedsakelig har vært positiv.

– De beste årene hadde vi rundt 2015 og 2016. Da hadde vi de største kvotene og det beste fisket. Så har det gått litt nedover de siste årene, men ikke noe dramatisk. Derfor var det overraskende at det ikke ble full klaff i år, sier Dybos.

Bedre levevilkår

Med klimaendringer og issmelting har vannet blitt varmere. Dermed har også grunnlaget for skreiens levedyktighet lenger nord langs kysten blitt større.

I den forstand blir torsken å regne som en klimavinner. Kombinert med god forvaltning gir det et godt utgangspunkt for de som driver med fiskeri.

– Hvis du er fisker og opptatt av god tilgang på produktet ditt, så vil jeg si det ikke er noe negativt. Men vi er ikke satt til å vurdere om noe er positivt eller negativt, men hvordan det faktisk ligger an med bestanden. Det er sånn at når torsken utvider sitt leveområde, så kommer den inn på andre arters. Så konsekvensen av økosystemet kan være noe helt annet enn det fiskeren i Lofoten vil oppleve, sier Fossheim.

Forskeren påpeker at torsken er en glupsk predator som spiser alt den kommer over og dermed setter andre arter i risiko.

Lofotfiske i Finnmark?

Mens skreien tidligere gikk ned til mørebankene, skjer ikke det så mye nå lenger. Den har endret sitt gyteområde til å være betydelig lenger nord.

Kan det da være at lofotfisket ikke kommer til å foregå i Lofoten i fremtiden?

– Det er et mulig scenario som vi har undersøkt, men vi tror kanskje det ikke er noe som kommer til å skje med det første. Kanskje det blir litt mindre gyting på Helgelandskysten, at det blir mer konsentrert rundt og nord for, Lofoten, sier Maria Fossheim.

Hør hele episoden på Spotify eller på nettstedet Podspace.

Om podcasten Kystpuls

Kystpuls er produsert av Senter for hav og Arktis i samarbeid med byrået Både Og. Koordinator Einar Lohne Bjøru er programleder.

Senter for hav og Arktis er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, og administrativt lagt til Nofima.

Powered by Labrador CMS