Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Delirium eller akutt forvirring oppstår ofte hos eldre personer i en akutt medisinsk eller kirurgisk tilstand.
Delirium eller akutt forvirring oppstår ofte hos eldre personer i en akutt medisinsk eller kirurgisk tilstand.

Delirium kan skyldes en akutt diabetes­lignende tilstand i hjernen

Forskere har gjort nye oppdagelser som viser at personer med akutt forvirring har lignende endringer i spinalvæsken som pasienter med diabetes.

Delirium, også kjent som akutt forvirring, er en vanlig komplikasjon. Den oppstår ofte hos eldre personer i en akutt medisinsk eller kirurgisk tilstand. Det kan for eksempel være ved infeksjoner, brudd og akutte operasjoner. 

Selv om delirium er forbigående, kan tilstanden føre til alvorlige komplikasjoner som død og økt risiko for utvikling av demens. 

Til tross for økt oppmerksomhet de seneste årene har vi fortsatt begrenset kunnskap om hva som skjer i hjernen ved delirium.

Saken oppsummert

  • Delirium kan oppstå hos eldre under akutte medisinske eller kirurgiske tilstander, som infeksjoner, brudd og operasjoner.
  • Tilstanden kan føre til alvorlige komplikasjoner og økt risiko for demens.
  • Ny studie undersøker sammenhengen mellom delirium og konsentrasjonen av ketoner og markører for insulinresistens.
  • Funnene tyder på at hjernens evne til å bruke glukose ved delirium er svekket. Dette er noen av de samme mekanismene som ved diabetes.

Høye verdier av ketoner og aminosyrer

I en ny studie fra Universitetet i Bergen (UiB) og Oslo Delirium Research Group har forskere sett nærmere på fysiologiske endringer som oppstår hos personer med delirium. 

Studien tok utgangspunkt i data fra pasienter med lårhalsbrudd i to store studier fra fire sykehus i Oslo-regionen.

– Hovedmålet med studien var å undersøke om det finnes en sammenheng mellom delirium og konsentrasjonen av ketoner, og markører på insulinresistens. Alle målinger ble målt i blodet og i spinalvæsken i hjernen, sier forsker Irit Titlestad ved Klinisk institutt 1 på UiB.

Ketoner dannes enkelt forklart når fettsyrer og fett forbrennes. Dette er ufullstendige nedbrytningsprodukter av fett i kroppen.

Dette skjer når kroppen har så lite insulin at den ikke får brukt sukker som forbrenningsstoff.

Irit Titlestad er forsker ved Klinisk institutt 1 på Det medisinske fakultet, UiB.
Irit Titlestad er forsker ved Klinisk institutt 1 på Det medisinske fakultet, UiB.

– Konsentrasjonen av ketoner i blodet vil øke ved stressreaksjoner eller mangel på glukose, for eksempel ved fasting. Kroppen øker produksjonen av ketoner for å kompensere for mangel på energi og bruker disse som alternativ energikilde, forklarer Titlestad.

Glukose er cellenes viktigste brensel og det eneste brennstoffet for hjernecellene.

Hun forteller videre at høye verdier av ketoner er typisk hos pasienter med diabetes og hos dem med insulinresistens. 

– Vanligvis er dette en sentral faktor i utviklingen av diabetes, sier hun.

Insulinresistens kan forklares som en tilstand der insulin ikke virker effektivt. Dette kan igjen påvirke reguleringen av glukose til cellene. 

Fant kun endringer i hjernen

– Det interessante er at endringene i konsentrasjonen av ketoner og insulinresistente markører kun ble observert i hjernen og ikke i kroppen ellers, forteller Titlestad. 

Dermed tyder funnene på at hjernens evne til å bruke glukose ved delirium er svekket. Det fører til økt produksjon av alternativ energi. 

Disse lokale endringene ved delirium kan derfor antas å være knyttet til insulinresistens i hjernen, sier Titlestad. 

Videre viser funnene fra studien at markører i blodet alene ikke gjenspeiler prosesser som skjer i hjernen under delirium. 

Spinalvæsken, som omgir hjernen og ryggmargen, gir mer presis informasjon. Den er derfor nyttig for å forstå mer av prosessene i hjernen ved delirium. 

Referanse:

Irit Titlestad mfl.: Impaired glucose utilization in the brain of patients with delirium following hip fracture. Brain, 2023. Sammendrag. Doi.org/10.1093/brain/awad296

Powered by Labrador CMS