De første ukene av graviditeten er ikke morkaken ferdig utviklet.

Da får embryoet næring fra et annet sted.

Plommesekken.

Forskere har avslørt hva som skjer de første ukene av svangerskapet

Selv om mange ikke har hørt om denne lille utveksten, spiller den en viktig rolle. − Kanskje vi burde være mer takknemlige for plommesekken, sier norsk forsker.

Morkaken forsyner fosteret med næring og oksygen fra mors blod, gjennom navlestrengen.

Men før den er ferdig utviklet, er embryoet avhengig av en utposning som kalles plommesekken.

− Det voksende embryoet har behov som må dekkes, og den jobben gjør plommesekken før morkaken overtar, sier Annetine Staff.

− Den er mye mindre avansert og mye mindre i størrelse enn morkaken, men plommesekkens utvikling er også vesentlig for fosteret, sier Annetine Staff til forskning.no.

Hun er professor ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

 En hvit ring på ultralyd

Allerede i uke to av svangerskapet jobber plommesekken for det lille embryoet.

Sekken er ikke fylt med eggeplomme, som hos fugler.

Allikevel forsyner den embryoet med næring.

De som har tatt ultralyd de første ukene av svangerskapet, har kanskje sett den med egne øyne.

I et svart hulrom i livmoren kan du se en liten, hvit ring.

Dette er ikke embryoet, som fortsatt er så lite at det er vanskelig å se, men plommesekken.

− Den lille ringen kan man se på tidlig ultralyd. Man har kanskje ikke tenkt på hvor viktig den er, sier Staff.

Fungerer som lever, beinmarg og nyrer 

Og den har flere roller enn å være et matfat.

Forskerne bak en ny studie har nemlig kartlagt alle cellene i ti plommesekker fra mennesker.

Arbeidet avslører at den lille utveksten vikarierer som lever, beinmarg og nyrer for det lille embryoet.

− Vi visste ikke at plommesekken hadde disse funksjonene før nå, sier Issac Goh om noen av funnene i studien i en pressemelding

Lager immunceller

Her kommer en smakebit på hva plommesekken gjør:

  • Den fjerner giftstoffer, som senere blir leveren sin oppgave.
  • Den lager de første immuncellene til embryoet. En oppgave som også blir overtatt av leveren, før beinmargen får ansvaret til slutt.
  • Et hormon som lages i nyrene hos deg og meg, blir også produsert av plommesekken. Dette hormonet trengs for å lage røde blodceller.
Etter hver som embryoet vokser, skrumper også plommesekken (farget i gult) inn.

− Veldig imponerende  

Nesten 170.000 celler i ti plommesekker ble kartlagt i den nye studien.

Forskerne har målt hvilke gener som er aktive i den lille sekken.

Staff sammenligner arvestoffet med et bibliotek. Alle celler i kroppen har de samme bøkene tilgjengelig. Men hvilke bøker som leses, varierer fra celle til celle.

Nå har vi fått en beskrivelse av hvilke bøker, eller gener, plommesekken bruker.

− Jeg synes det er veldig imponerende, sier Staff, selv om hun legger til at en del av kunnskapen fantes fra før av.

 Stammer fra aborter

Samtidig stammer mye av kunnskapen vi har om det kortlevde organet fra forsøksdyr, som mus og kaniner.

− Det har vært en mangel på studier av den menneskelige plommesekken, sier Anthony Carter til det vitenskapelige tidsskriftet Science

Han forsker på utviklingsbiologi ved Syddansk Universitet i Danmark.

Noe av grunnen til at det finnes få studier på mennesker, er at det ikke er lett å få tak i menneske-embryoer.

De ti plommesekkene i den nye studien ble donert etter aborter fra uke seks til ti av svangerskapet.

Kanin ligner mer enn mus

Nå viser resultatene at plommesekken hos mennesker har en litt annen rolle enn hos mus. Det gjelder spesielt rollen den har i å lage blodceller. 

Kaninen var derimot mer sammenlignbar med mennesket.

Dette er viktig kunnskap, påpeker Staff.

Burde ha vært mer takknemlig

Etter hvert som morkaken utvikler seg, krymper plommesekken. Og mot slutten av første trimester blir den borte.

Eller det vil si, restene av plommesekken blir til en del av navlestrengen og tarmsystemet.

Men selv om den er kortlevd, har den altså spilt en viktig rolle.

− Kanskje vi burde være mer takknemlig for plommesekken, sier Staff.

Den avbildede plommesekken er fra et sju uker gammelt embryo. Blodårene er farget i gult.

Referanse

Issac Goh mfl.: Yolk sac cell atlas reveals multiorgan functions during human early development, Science, august 2023. Sammendrag.

Bilder

Mikroskopbilde av plommesekken:  Megumi Inoue, Science

Bilde fra ultralyd:  Allo4e4ka / Shutterstock / NTB

Rettelse 14.09.23 kl. 14:33: «Ryggmargen» ble rettet til «beinmargen», da det er her blodceller blir laget.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS