En ny studie viser et tydelig mønster mellom mødre og spedbarns søvnmønster.

Slik henger mors og barns søvn sammen

Forskerne mener at tidligere leggetid og konsekvente rutiner gir den beste søvnen for både mor og barn.

Nybakte mødre kan forvente søvnmangel de første årene av babyens liv. For lite søvn kan gå ut over helsen til både mor og barn. 

I en ny studie fra University of Illinois Urbana-Champaign i USA ser forskere på mødres og spedbarns søvnmønstre. Forskerne kommer også med anbefalinger for å innføre sunne søvnvaner. 

– De to første årene er en veldig viktig periode hvor mye utvikling pågår, og søvn er viktig for helsen. Vi ønsket å se på sammenhengen mellom mors og spedbarns søvn, og om den endrer seg over tid, sier Tianying Cai, en av forskerne bak studien, i en pressemelding

Ble fulgt i to år 

Forskerne identifiserte to grupper, en for mødre med lite søvn 5 til 6 timer per natt og en for mødre med gjennomsnittlig søvn med 7 til 8 timer per natt. 

I studien ble 464 foreldre til spedbarn fulgt de to første leveårene. Mødrene fullførte undersøkelser om sengetidsrutiner, barnets søvnvarighet, nattevåkenhet og søvnproblemer ved 3, 12, 18 og 24 måneders alder. 

Barna sov også mindre 

Mødre i gruppen med lite søvn fikk i gjennomsnitt 5,7 timer søvn per natt ved 3 måneder og nesten 6 timer ved 12 til 24 måneder, mens barna deres fikk henholdsvis 9 og 10 timer. 

I den gjennomsnittlige søvngruppen fikk mødre 7 timer ved 3 måneder og litt over 7 timer ved 12 til 24 måneder, mens barna i gjennomsnitt sov opp mot 10 timer ved 3 måneder og 11 timer ved 12 til 24 måneder.

De så et tydelig mønster mellom mødre og spedbarns søvnmønster, selv om forskjellen mellom spedbarna ikke var like stor som hos mødrene i de to gruppene.

Forskerne fant ingen tydelige forskjeller på grunn av hvor folk bodde.

Mødrenes utdanning, inntekt og etnisitet påvirket heller ikke hvilken søvngruppe de havnet i. 

Bør ta igjen søvnen 

Bjørn Bjorvatn, søvnforsker ved Universitetet i Bergen, kan fortelle at lite søvn over tid vil ha konsekvenser for helsen. 

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn

– Det er flest studier som viser at lite søvn over tid øker risikoen for å utvikle en psykisk lidelse, som depresjon. Men lite søvn over tid øker også risikoen for overvekt, diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, og muligens også demens. Men her snakker vi om lite søvn over flere år, forteller Bjorvatn til forskning.no. 

Når det kommer til lite søvn i forbindelse med fødsel og småbarnsperioden er det noe mer usikkert.  

– I Norge har vi gode permisjonsordninger som gjør at mange foreldre kan «ta seg litt inn» på dagtid, ved å sove noen timer midt på dagen. 

Bjorvatn vil derfor skille mellom lite søvn hos småbarnsforeldre og generelt lite søvn. 

Noen våkner raskere 

Det amerikanske forskerteamet identifiserte også hva som påvirker mengden søvn mor får. 

Det at babyen våkner eller rører på seg i løpet av natten er en av de tydeligste årsakene til at mor sover lite.

Mødrenes arbeidsdag påvirket også søvnen. De som jobbet mye, sov sannsynligvis lite da babyen var 3 måneder gammel. Arbeidstidene hadde ingen påvirkning etter at ungen hadde fylt ett år. 

Amming er bra for søvnen 

Dersom mødrene ammet spedbarnet når det hadde fylt ett år, var det mer sannsynlig at de havnet i den gjennomsnittlige søvngruppen. 

Over tid så forskerne at mange mødre gikk fra den lave til den gjennomsnittlige søvngruppen etter hvert som spedbarnets søvnmønster stabiliserte seg. 

Ved 3 måneder var 60 prosent i lite søvn-gruppen for mødre og 40 prosent i gjennomsnittsgruppen, mens tallene ved 12 måneder var snudd. De fleste av de som var i den gjennomsnittlige søvngruppen ved 3 måneder, fortsatte å være det gjennom de første to årene. 

Bør sove sammenhengende 

For å få best mulig ut av de timene man sover, forteller Bjorvatn at det er viktig å sove sammenhengende, noe han vet er vanskelig med et lite barn. 

– Det er spesielt de første timene av søvnperioden som er viktigst å få uforstyrret, slik at man får den dype søvnen. Dyp søvn har man de første 3 til 4 timene av søvnperioden, forteller Bjorvatn. 

Han understreker at det selvsagt ikke er ideelt å bli forstyrret i denne perioden, men at det er slik det er å få barn. 

For å kunne få flere timer sammenhengende søvn er det viktig å tidlig jobbe med gode søvnrutiner, slik at barnet raskest mulig sover godt og uforstyrret gjennom natten. Dette er både for barnet og foreldrenes skyld, understreker forskeren. 

Trenger faste rutiner 

Forskerne bak den nye studien fant ut at tidligere leggetid og konsekvente rutiner var koblet til et bedre søvnmønster, noe som en tidligere studie fra de samme forskerne også har vist. 

– Hvis foreldre kan etablere tidlige sengetidsrutiner etter tre måneder, forbedrer det søvnvarigheten og reduserer søvnproblemer, sier forsker bak studien Barbara Fiese i pressemeldingen og legger til: 

– Foreldre kan føle seg overveldet og ikke innse at de har dette i verktøykassen. Noe så enkelt som å sette en fast leggetid tidlig og ha rutiner for leggingen, som å lese en historie for barnet ditt før det legger seg. Du tror kanskje ikke at de forstår, men rytmen i stemmen din etablerer forutsigbarhet, og du kan utvide denne sengetidsrutinen i løpet av de første årene av livet.

Kilde:

Cai Tianying  m.fl: The Relationship Between Maternal and Infant Sleep Duration Across the First Two Years, Developmental and Behavioral Pediatrics, juli 2023. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS