Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Ved å ta hjemmetesten vil deltakerne få vite om de har vært smittet av Covid-19 eller ikke. Professor Torkjel Sandanger (t.v) og førsteamanuensis Erik Eik Anda håper at de 30 000 som får tilbud om å være med i forskningsstudien, takker ja og sender inn blodprøven.

Hjemmetest skal avsløre immunitet mot Covid-19

30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn blir nå invitert til å delta i en ny forskningsstudie for å finne hvor mange som faktisk har antistoffer mot koronaviruset i Norge.

– I dag har vi kun oversikt over de som har testet seg for Covid-19. Personer som har testet seg på grunn av symptomer. Fordi mange kan ha hatt sykdommen uten være klar over det, ønsker vi nå å finne ut hvor mange i Norge som faktisk har hatt sykdommen.

– For å få det til skal vi teste 30 000 tilfeldig utvalgte personer, sier professor Torkjel Sandanger ved UiT Norges arktiske universitet.

Måler antistoffer i blodet

Ved å måle antistoffer i blodet kan forskerne få nøyaktige tall for hvor mange som har vært smittet av koronaviruset og som er immune mot Covid-19 nå.

Dette er viktig i arbeidet med pandemien. Det kan bidra til å kartlegge:

  • Hvordan viruset har smittet eller bredt seg
  • Ny kunnskap om flokkimmunitet
  • Ny kunnskap som kan gjøre oss bedre rustet neste gang en pandemi rammer oss
  • Den faktiske dødeligheten av koronaviruset i Norge
– Resultatene fra denne forskningen vil gjøre at vi vil være mye bedre forberedt neste gang Norge blir rammet av en epidemi, sier professor Torkjel Sandanger.

– Gjennom å få faktiske tall for hvor mange som har vært smittet, kan vi også si med sikkerhet hvor dødelig viruset er i Norge, fordelt på aldersgrupper over 16 år, sier førsteamanuensis Erik Eik Anda ved UiT.

– I tillegg kan resultatene bidra til å justere smitteverntiltakene. Det er derfor viktig at de som blir plukket ut til studien, faktisk tar testen. Jo flere av de spurte som sier ja, desto bedre tallmateriale får vi, sier Eik Anda.

Deltakerne er tilfeldig plukket ut

Alle som deltar, er tilfeldig plukket ut, bosatt i Norge og over 16 år. Det er ikke mulig å melde seg frivillig til forskningsstudien.

De 30 000 som får tilbud om å delta, vil først få en SMS med spørsmål om de ønsker å delta. De som svarer ja, vil få testen sendt hjem i posten.

Hjemmetesten er enkel å gjennomføre. I testpakken finner deltakerne det de trenger, inkludert ei skånsom nål. Etter et lite stikk i en finger, festes to bloddråper til et prøveark og puttes i en ferdigfrankert konvolutt som blir sendt inn, helst samme dag.

De første 10 000 vil få gjør-det-selv-testen sendt hjem til seg i midten av november. De siste testene vil bli sendt ut i begynnelsen av desember.

Her ser du hvordan deltakerne skal ta testen.

Alle prøvene blir analysert av VITAS Analytical Services i Oslo.

De positive prøvene blir deretter sendt til Oslo universitetssykehus for videre oppfølging. Alle som deltar, kan sjekke egen immunstatus på www.vitas-reports.no.

Om studien

Studien blir ledet av UiT Norges arktiske universitet og skjer i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, forskningsinstituttet NORCE, Imperial College of Science, Technology and Medicine i London og The London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Les mer om studien på UiTs nettsider

Powered by Labrador CMS