Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Pasienter som oppsøkte legevakt på grunn av voldsrelaterte skader, hadde over fem ganger høyere forekomst av villet egenskade, et begrep som omfatter både selvskading og selvmordsforsøk, sier professor Ping Qin.

Erfaringer med vold øker risikoen for villet egenskade og selvmord

Pasienter som er behandlet for voldsskader og overfall, har en sterkt forhøyet risiko for å ville skade seg selv og selvmord.

Fra før vet forskere at det å ha opplevd vold kan ha en betydelig påvirkning på menneskers psykiske helse. 

Men hvorvidt det henger sammen med selvmord og selvmordsatferd, har man til nå visst lite om. 

I en ny studie har forskere analysert norske registerdata fra over 28.000 pasienter.

Registerdata er informasjon om personer som er hentet fra et register for administrative formål. Dette er informasjon om hele befolkningen og ikke bare et utvalg av noen grupper.

I denne studien var det data på alle som var i kontakt med norsk legevakt på grunn av voldsrelaterte skader i perioden 2010–2018.

Flere ganger høyere forekomst

Forskerne har sammenlignet dataene med en kontrollgruppe fra den øvrige befolkningen. Tallene er tydelige: 

– Pasienter som oppsøkte legevakt på grunn av voldsrelaterte skader, hadde over fem ganger høyere forekomst av villet egenskade. Det er et begrep som omfatter både selvskading og selvmordsforsøk. De hadde også omtrent to og en halv ganger høyere risiko for selvmord.

Det sier professor Ping Qin ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Hun står bak studien sammen med Sidra J. Goldman-Mellor ved University of California. 

Oppfølgingsperioden varte ut 2018. Forskerne justerte for sosioøkonomiske forhold som inntekt, utdanning, sivilstatus og innvandrerbakgrunn. 

Professor Ping Qin ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

De justerte også for de erfaringene pasientene tidligere hadde hatt med psykiatrisk behandling og villet egenskade. 

Mener behandlere bør vurdere å screene pasienter

Den økte forekomsten av villet egenskade og selvmord var den samme for menn og kvinner. Men sammenhengen mellom voldsskade og villet egenskade ble sterkere ved økt alder. 

De pasientene som hadde vært i psykiatrisk behandling tidligere, hadde aller høyest risiko. 

Forskerne mener at det trengs mer forskning for å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak de trendene de ser. 

– Studien tydeliggjør også behovet for tiltak som kan redusere risikoen for selvmord og selvmordsrelatert atferd i den utsatte gruppen. Behandlere bør vurdere å screene voldsutsatte pasienter for selvmordsrisiko. De bør også vurdere å sette i verk andre tiltak. Spesielt hvis pasienter strever med psykososiale utfordringer utover det voldsopplevelsene har ført med seg, sier Ping Qin. 

Referanse:

Sidra Goldman-Mellor og Ping Qin: Interpersonal violent injury and subsequent risk of suicide and deliberate self-harm: a register-based national cohort study from Norway, 2010–2018. eClinicalMedicine, 2024. Doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102442

Powered by Labrador CMS