Partner ehelseforskning

Artikler fra:

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til å nå målet om en felles nasjonal IKT-løsning for helse- og omsorgstjenesten. Forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet Les mer på http://www.ehealthresearch.no/
Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte på senteret - les mer.

Powered by Labrador CMS