Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Strategisk bruk av sosiale medier for å formidle pålitelig informasjon kan motvirke vaksineskepsis og fremme en mer vaksinevennlig offentlig holdning.

Kan sosiale medier brukes for å få flere til å ta vaksiner?

Forskere mener at riktig bruk av kampanjer på sosiale medier kan bli en ressurs for helsevesenet for å overvinne skepsis og desinformasjon.

Vi søker ofte til likesinnede når vi vil ha svar på ting vi lurer på. Også helserelaterte spørsmål. Vaksine er en debatt som stadig dukker opp, og mange har en mening rundt dette. 

Men hva skjer dersom helsepersonell bidrar med fagkompetansen sin? Kan sosiale medier være med på å øke vaksinasjonsstatusen blant befolkningen?

Dette har Elia Gabarron, forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, sett nærmere på. I en systematisk gjennomgang har hun studert bruken av sosiale medier som informasjonskilde om vaksiner.

Seniorforsker Elia Gabarron ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

– Vi undersøkte data fra land som blant annet USA, Australia, Kina og Jordan, forteller Gabarron. – Det finnes ikke høykvalitetsforskning på dette temaet i Europa, i hvert fall ikke ennå.

Måten vi sier ting på

Funnene i studiene viser at strategisk bruk av sosiale medier for å formidle pålitelig informasjon kan motvirke vaksineskepsis og fremme en mer vaksinevennlig offentlig holdning.

– Måten vaksinene presenteres på, er viktig. Dersom du forteller en mor at hun må vaksinere barnet sitt, uten å fortelle konsekvens, vil det ikke nødvendigvis føre frem. Om du forteller henne om mulige sykdommer barnet hennes kan få uten vaksinen, vil du møte større mottakelse, forklarer Gabarron.

Hun presiserer at presentasjon, innramming av innholdet, blir avgjørende for utformingen av tiltak i sosiale medier. Det er vel så viktig at informasjonen kommer fra en pålitelig offentlig kilde. Helsepersonell må være til stede for å moderere diskusjonene som foregår på sosiale medier, for å kunne avskrive feilinformasjon.

I de undersøkte studiene var det overvekt av kvinner som var representert. I kulturer der kjønnsroller i stor grad påvirker kunnskap om og aksept for vaksinasjon, er det viktig å ta hensyn til denne dynamikken når man planlegger hvordan man effektivt kan nå ut til deltakerne i et vaksinasjonsprogram.

Kan bidra til mer effektivitet

Gabarron tror at sosiale medier, med en strategisk forståelse av hvordan disse kanalene kan utnyttes effektivt, på sikt kan bidra til å avlaste helsepersonell og helsetjenester.

– Vi må ha kunnskapen på plass først og trenger å forske mer på hvordan sosiale medier brukes til vaksineinformasjon her hjemme i Norge, forklarer hun.

Sosiale medier kan nå ut til et bredt publikum raskt og kostnadseffektivt. Som en supplerende kanal for kampanjer kan disse overføre informasjon som bidrar til å øke vaksinasjonsraten i en befolkning.

– Effektene av disse verktøyene er avhengig av at autorisert personell følger nøye med på og modererer diskusjonene, sier medforsker Rita-Kristin Hansen, mastergradsstudent ved UiT Norges arktiske universitet.

Det vil uansett være nødvendig å bekjempe desinformasjon. I samarbeid med helsemyndigheter, sosiale medieplattformer og folkehelseorganisasjoner kan det utvikles målrettede kampanjer som kan nå ut til ulike deler av befolkningen. 

Slike kampanjer kan bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om vaksiners betydning, og på sikt føre til at flere vaksineres.

Referanse:

Rita-Kristin Hansen, Elia Gabarron mfl.: Social Media as an Effective Provider of Quality-Assured and Accurate Information to Increase Vaccine Rates: Systematic ReviewJ Med Internet Res, 2023. Doi: 10.2196/50276

 

Powered by Labrador CMS