– Når mange bruker positive emojier i omtalen av en sykdom, blir stemningen god blant flere, mener forsker. (Illustrasjonsfoto: pikcha / Shutterstock / NTB scanpix)
– Når mange bruker positive emojier i omtalen av en sykdom, blir stemningen god blant flere, mener forsker. (Illustrasjonsfoto: pikcha / Shutterstock / NTB scanpix)

Twitter avslørte en mer positiv holdning til diabetes type 1 enn type 2

– Det var langt flere hjerter, smil og oppmuntrende ord som ble brukt når diabetes type 1 var med i tweeten, enn type 2, sier forsker.

Forskere har analysert over 67 000 twittermeldinger fra en uke i mai 2018. De ville undersøke hvordan diabetes omtales i sosiale medier.

De har analysert emojis i anonymiserte twittermeldinger fra for eksempel helsepersonell, pårørende eller folk som selv har diabetes. Felles var at ordene «diabetes», «t1d» (type 1 diabetes) og «t2d» (type 2 diabetes) var nevnt.

– Jeg ville se om ulik bruk av emojis kan si noe om hvor positive eller negative twitterbrukere stiller seg til sykdommen, forteller Elia Gabarron. Hun er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Beregner følelser

Sammen med kolleger gjennomførte Gabarron det som kalles for en sentimentanalyse. Analysen trekker ut informasjon fra naturlig språk ved hjelp av algoritmer. Det brukes i forskningen for å systematisk identifisere, kvantifisere og studere følelser og subjektiv informasjon i naturlig språk.

Forskerne benyttet en åpen programvare som beregner styrken på positive og negative følelser i korte tekster. Metoden brukes blant annet for å måle politiske strømninger i befolkningen.

Elia Gabarron er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. (Foto: E-helseforskning)
Elia Gabarron er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. (Foto: E-helseforskning)

Over syv dager samlet altså Gabarron og medforskerne inn twittermeldinger som inkluderte de tidligere nevnte ordene knyttet til diabetes, og endte opp med 67 421 meldinger som kunne testes.

De valgte Twitter fordi det er mulig å laste ned twittermeldinger, og at det er fortsatt et av verdens største sosiale medier.

Ord og emojis i samme klasse

Algoritmen forskerne benyttet klassifiserer ordene i to deler: positive og negative ladede ord. Så når du skriver tre positive ord på Twitter, som «gratulerer» «glede» eller «lykke» – blir setningen din karakterisert som positiv. Dette kan også være tilsvarende emojis – som smile-emojien, klappe-emojien eller hjerte-emojien.

På en andre siden sier ord som «hate», «nei» eller «aldri» at beskjeden din er mer negativ. Hver emoji har en verdi som teller positivt eller negativt i analysen.

– Vi sammenlignet twittermeldingene, og så hvilke positive eller negative ord eller emojis som var knyttet til type 1 diabetes og type 2 diabetes, forteller hun.

Diabetes type 1 og 2

Type 1 diabetes er en sykdom som ikke unngås og noe du som oftest får som barn.

Type 2 er livsstilsrelatert, mindre alvorlig og opptrer mest hos voksne. Det er en type diabetes som det er mulig å unngå.

Positive til type 1

Forskerne så at det var vesentlige forskjeller på hvor positive eller negative folk stilte seg til de to typene.

Da de sammenlignet, fant de ut at twittermeldingene relatert til type 1 diabetes var mer positive – eller mindre negative. Mens det for den livsstilsrelaterte type 2 var mer negative twittermeldinger.

– Det var merkbare forskjeller, det var langt flere hjerter, smil eller oppmuntrende ord som ble brukt når «t1d» var med i twittermeldingen, enn «t2d», sier Gabarron.

Vet ikke hvorfor

Hvorfor det er slik? Det kan forskerne bare spekulere i, for meldingene er anonymiserte, og ingen vet hvem som står bak dem.

– Av etiske grunner vet vi ikke om det er helsepersonell, pårørende eller pasienter som ytrer seg positivt eller negativt alt etter hvilken type diabetes det dreier seg om. Vi vet for eksempel ikke om pasienter med type 1 prøver å oppmuntre hverandre mer, og at det derfor er flere positive twittermeldinger fra den kanten. Eller hvorfor det sies mer negative ting rundt diabetes type 2, utdyper Gabarron.

Nytt med emojis-forskning

Emojianalyse er ganske nytt i helseforskningens verden. Men det er mye fornuft som ligger under emoji-bruken, og som folk enkelt kan forstå, mener Gabarron. Som at en smile-emoji gjør alt positivt. Og at det er smittsomt.

– Hvis du skriver noe negativt med en smile-emoij, det vil bli mer positivt. Det er som at når hele landet er deppa, vil du også bli det. Det samme skjer på sosiale medier. Når mange bruker positive emojier i omtalen av en sykdom, blir stemningen god blant flere, mener Gabarron. Hun skal nå ta analysen av emojiene et hakk videre, sammen med Diabetesforbundet.

– Vi må få til mer positivitet rundt diabetes, også type 2. Kanskje helsepersonell kan hjelpe til å spre god stemning i sosiale medier og dermed få flere til å føle seg bedre med seg selv og sykdommen sin. Kanskje kan det også føre med seg livsstilsendringer, sier Elia Gabarron.

Referanse:

Gabarron, E. m.fl: Diabetes on Twitter: A Sentiment Analysis. Journal of Diabetes Science and Technology (2018). https://doi.org/10.1177/1932296818811679

Artikkelen er oppdatert 23.01.19 kl 09:53.

Powered by Labrador CMS