En notis fra Norsk Polarinstitutt - les mer.

Bildet viser forskere som henter inn ny kunnskap om sjøfugl på Svalbard, en av de mange oppgavene til Norsk Polarinstitutt. (Foto: Jean-Baptiste Strobel)

25 år i polar-Norges tjeneste

I 1993 vedtok Stortinget at Norsk Polarinstitutt skulle flytte fra Oslo til Tromsø. Året etter var en liten håndfull stab på plass i nylokalene i Ishavsbyen. Herfra skulle de utvikle instituttet inn i en ny tid preget av nordområdefokus, klimaendringer og Antarktissatsing.

De ansatte ved Polarinstituttet i Oslo protesterte mot flyttingen fordi de var etablert med bolig og familie i Oslo-området. Flere hadde arbeidet ved instituttet i årevis, og ble nå vitne til at arbeidsplassen ble flyttet til andre kanten av landet. Utflyttingen av Polarinstituttet er det første forsøket på en større flytting av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden.

Tjuefem år seinere blir likevel flyttingen regnet som en suksess reint faglig. Forskere og forvaltere kom nærmere sine arbeidsområder, nye fagfolk kom til fra inn og utland, og kvinneandelen økte, i det som frem til da hadde vært et mannsdominert arbeidsmiljø.

I dag arbeider det 177 personer ved Polarinstituttet. Ni av de første som ble ansatt i tida etter at Tromsø-kontoret åpnet arbeider fortsatt ved Polarinstituttet. Direktør Ole Arve Misund inviterte til festmiddag i kantina på Framsenteret med taler, gaver og mimring.

Les hele saken om markeringen på nettsiden til Norsk Polarinstitutt

Powered by Labrador CMS