En notis fra Norsk institutt for vannforskning - les mer.

En av hovedutfordringene for akvakulturnæringen er lakselus.
En av hovedutfordringene for akvakulturnæringen er lakselus.

Nytt metode for å hindre lus på laks

Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utviklet et nytt medisinsk doseringssystem for kontinuerlig avlusning i en periode direkte i fiskemerden, i innhegningen der laksen svømmer. Innvirkningene på miljøet forventes å være minimal og fisken slipper stress knyttet til håndtering under avlusningen.

Lakselus er en av hovedutfordringene for akvakulturnæringen. Lusa kan overleve i mer enn 190 dager på vertsfisken og forårsaker stress og skader på fisken. Tradisjonelt har lakselus blitt bekjempet med legemidler. Noen av disse har negative effekter på økosystemet og på andre arter som reker og hummer.

Forskerne utviklet en teknikk for dosering av medisiner som de kaller Fishtreat. De har undersøkt effekten av legemidler på miljøet i over ti år, og kjenner den betydelige risikoen legemidler utgjør for organismer som ikke er i målgruppen for behandling. Forskerne har patent på metoden. Nå ser de etter industripartnere for å utvikle denne teknologien til et kommersielt produkt som kan bli brukt for laksenæringen, men også for andre arter der oppdrettere har behov for å kontrollere parasitter eller sykdom.

Les mer på nettsidene til Norsk institutt for vannforskning

Powered by Labrador CMS