Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nordlandsforskning - les mer.

Fiskerne har fått øynene opp for forsøpling av havet, men havnene mangler ofte mottakssystemer for fiskerirelatert avfall.
Fiskerne har fått øynene opp for forsøpling av havet, men havnene mangler ofte mottakssystemer for fiskerirelatert avfall.

Havnene må få bedre avfallssystemer

Det er avgjørende for å redusere avfall fra fiskerinæringen.

De siste årene har forskere ved Nordlandsforskning undersøkt forsøpling av havet og hva fiskeri- og oppdrettsnæringen gjør for å håndtere dette.

– Nå oppsummerer vi resultatene og kommer med forslag til tiltak som kan redusere problemet med marint avfall fra fiskerinæringen, sier seniorforsker Julia Olsen ved Nordlandsforskning.

Oppsummeringen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy.

Å gjøre noe med systemene for avfallshåndtering i havnene står øverst på listen.

– I mange havner er det ikke satt opp mottakssystemer som er egnet for å motta fiskerirelatert avfall, noe som gjør at fiskerne blir henvist til ordinære søppelkasser som spesielt i turistsesongen kan være fulle, sier Olsen.

– Fremdeles er det ofte vanskelig og dyrt for fiskerne å levere avfallet sitt, sier forsker Julia Olsen.
– Fremdeles er det ofte vanskelig og dyrt for fiskerne å levere avfallet sitt, sier forsker Julia Olsen.

Vanskelig og for dyrt

Det er likevel viktig å understreke at situasjonen har blitt atskillig bedre de siste årene.

I gamle dager var det vanlig å dumpe avfall i havet, og fiskeflåten var en betydelig bidragsyter. Slik er det ikke lenger.

– Fiskerne har de siste årene vært mer oppmerksomme på marin forsøpling og opptatt av sin egen rolle i problemet, sier Olsen.

– Likevel ser vi at miljøvennlige holdninger og økt bevissthet om miljøsaker, ikke nødvendigvis fører til nye handlingsmåter. Vi har prøvd å finne ut av hvorfor dette er tilfelle.

Og et av de viktigste svarene er mangel på infrastruktur i havnene.

– Fremdeles er det ofte vanskelig og dyrt for fiskerne å levere avfallet sitt, sier Olsen.

– Forbedring og standardisering av infrastruktur og avfallshåndtering i havner er et av tiltakene som bidrar til å løse problemet med marint avfall fra fiskerinæringen.

Trenger felles forståelse

Olsen og hennes kolleger trekker dessuten frem samspillet mellom partene som er involvert i problematikken.

– Det er viktig å forbedre samarbeidet mellom fiskeriflåten, havnene og renovasjonsselskapene. Det må etableres en felles forståelse av utfordringer og løsninger, sier Julia Olsen.

Hun sier at forskerne også anbefaler en utvidelse av programmet «Fishing for litter». Dette er rettet mot samling av tapt fiskeriredskap som enten returneres til fiskerne eller sendes til gjenvinning og resirkuleringsanlegg.

Referanse:

Julia Olsen mfl.: Marine litter: Institutionalization of attitudes and practices among Fishers in Northern Norway. Marine Policy, 2020. Doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104211

Powered by Labrador CMS