Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Hunder kan bli utsatt for smitte om de kommer i kontakt med syke dyr eller drikker kontaminert vann fra brønner og bekker.
Hunder kan bli utsatt for smitte om de kommer i kontakt med syke dyr eller drikker kontaminert vann fra brønner og bekker.

Harepest: Pass på hunden din

Harepest gir grunn til å passe ekstra godt på kjæledyrene våre når vi er ute i naturen.

Harepest, også kalt tularemi, er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare. Den kan også smitte over til andre smågnagere, pattedyr og mennesker og forårsake sykdom. 

Påvisning av tularemi hos hare gir grunn til å være på vakt mot sykdommen. Den er et varsel om at bakterien finnes i området. 

– Er du mye ute i naturen og har kjæledyr, bør du være ekstra oppmerksom for å unngå smitte i områder hvor sykdommen er påvist. Hunder bør unngå direkte kontakt med eller å snuse på døde harer eller smågnagere.

Det forteller vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet, Malin Rokseth Reiten. 

Podcast: Om harepest

I denne episoden av VETpodden kan du høre vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet, Malin Rokseth Reiten fortelle om harepest og hvilken trussel denne sykdommen er for kjæledyrene våre.

Hør hele episoden her.

Kan smitte fra drikkevann

Smitte kan også skje via drikkevann. Døde mus eller andre smågnagere kan for eksempel infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.

– Når det er mange smågnagere i naturen, såkalte gnagerår, bør man være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen, sier hun.

I løpet av august og så langt i september i år er det påvist harepest i flere kommuner i Norge. Alle kommunene er foreløpig på Østlandet.

Harepest er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare.
Harepest er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare.

Sykdommen forekommer oftest på sensommeren og høsten. Det skyldes infeksjon med bakterien Francisella tularensis. Bakterien finnes i miljøet omkring oss. Oppblomstring av bakterien skjer når miljøforholdene er gode. 

Harepest-sesongen er vanligvis over når frosten kommer.

Kan smitte over til mennesker

Harepest er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Vanligvis gir den et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker. 

Smitten skjer ofte via drikkevann, men det kan også skje ved at man puster inn støv forurenset av syke dyr eller deres avføring. Det kan for eksempel skje ved stabling av ved eller feiing av muselort. 

For nærmere informasjon om smitte til mennesker, se Folkehelseinstituttets nettsider.

– Ikke ta på en syk eller død hare. Finner du en død eller syk hare, ta kontakt med det lokale Mattilsynet. De gir råd om hvordan dyret skal håndteres videre. Man bør heller ikke drikke vann fra bekker eller andre usikre vannkilder i området, sier Reiten.

Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet avgjøre om haren skal sendes til inn for undersøkelse.

Spesielt viktig å vite i jaktsesongen

Kjæledyr og husdyr er mindre mottakelige for harepest. Men hunder som kommer i nærkontakt med harer, kan bli syke. 

Hunder som smittes, kan få uspesifikke sykdomstegn som inkluderer feber, slapphet og nedsatt matlyst. De fleste vil ikke bli alvorlig syke, og sykdomstegnene går som regel over i løpet av få dager. 

Noen individer kan likevel behøve behandling hos veterinær.

Hør Malin Rokseth Reiten fortelle om harepest.

I disse dager er det mange som er ute i naturen med hundene sine – enten på tur eller på jakt. Hundene kan da bli utsatt for smitte om de kommer i kontakt med syke dyr eller drikker kontaminert vann fra brønner og bekker. 

– Hundeeiere bør ta noen forholdsregler. Særlig hvis de er i områder der man har påvist smitte. Vær obs på at hvis hunden er løs, så kan den finne og snuse på døde dyr, sier Reiten.

Harepest

  • Hva er harepest? Harepest er en bakteriesykdom som primært ses hos viltlevende dyr. Hare og smågnagere er spesielt utsatt. Sykdommen kalles ofte harepest eller lemenpest.
  • Hvordan smitter harepest: Harepest forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Bakterien er svært smittsom og kan overføres gjennom direkte kontakt med syke eller døde dyr, gjennom konsum av smittet vann eller kjøtt, og med mygg og flått. Den kan overleve lenge i vann og gjørme.
  • Sykdomstegn hos dyr: En smittet hare blir svært syk og dør vanligvis etter noen få dager. Det er mindre kunnskap om hvor sykdomsfremkallende denne bakterien er hos smågnagere. Enkelte arter fungerer mest sannsynlig bare som smittereservoar.
  • Råd for å unngå harepest via drikkevann: Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker. Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå. Se nærmere info hos Folkehelseinstituttet.

 Hør hele episoden her:

Powered by Labrador CMS