Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Tre valper fotografert med viltkamera i det nye Settenreviret i oktober.

Ulveparet har fått minst seks valper i år

DNA-analyser avslører fakta om valpene til det genetisk viktige Deisjøparet.

Ulvene holder til i et område som kalles Settenreviret, som ligger innenfor ulvesonen. Den største delen av reviret er i Aurskog-Høland kommune.

Prøver fra det nye reviret ble samlet inn av Statens naturoppsyn i sommer og høst i perioden 17. august til 15. september og sendt til Rovdata for DNA-analyser.

Resultatene er nå klare og publisert i Rovbase og Rovdatas ulveteller.

Fikk treff på seks valper

– Fra DNA-prøvene er det påvist at det er født et kull på minimum seks valper i det nye reviret, og ingen dokumentert avgang blant disse, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

I august ble det ved hjelp av DNA påvist tre valper i reviret, og det ble antatt at én av valpene var død. De nye analysene avkrefter dette.

– Det ble funnet noen pelsrester i hiet, som man antok var rester etter en valp. DNA-analysene gav da også DNA-treff på en valp, som støttet antagelsen. To nye DNA-treff fra skitprøver samlet inn utenfor hiet en måned senere, viser at dette ikke er riktig, sier Flagstad.

Kartlegges utover vinteren

Ulveparet, som forrige vinter ble flyttet av forvaltningen fra Deisjøreviret i Innlandet, har nå etablert seg og hevder revir i et område nord for E18 og øst for Glomma, innenfor ulvesonen.

Settenreviret i Aurskog-Høland kommune, berører også Indre Østfold, Marker og Nes kommuner.

– Overvåkingen vil utover vinteren kartlegge revirgrenser og avdekke om det er flere valper i flokken, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Genetisk viktig

Valper som fødes i dette reviret regnes som genetisk verdifulle.

De bærer på nye gener som vil kunne bidra til å redusere det ekstreme innavlsnivået i den skandinaviske ulvebestanden.

Hannen i ulveparet i det nyetablerte reviret har finskrussisk opphav og har blitt flyttet to ganger av forvaltningen fra områder helt eller delvis utenfor ulvesonen.

Om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.
  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved et laboratorium i Trondheim hos Norsk institutt for naturforskning.
  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.
  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.
  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Statens naturoppsyn leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22: Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Bograngen og evt. nyetablering på Evenstadsjølen/Deisjøområdet.
Powered by Labrador CMS