Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Med et par VR-briller kan hele verden slippes inn i klasserommet.
Med et par VR-briller kan hele verden slippes inn i klasserommet.

Kan VR-teknologi bidra til bedre undervisning om livsmestring?

Ved hjelp av et par briller kan elevene reise tilbake i tid eller til andre sida av jorda. De kan bytte kjønn eller etnisitet. Kanskje kan slike uvirkelige erfaringer også gjøre det lettere for dem å mestre det virkelige livet.

– På skolen vår har vi prøvd ut masse forskjellig VR-teknologi over flere år. Etter hvert lurte vi på om vi hadde sett oss blind på teknologien. Vi fant ut at vi måtte sjekke hva elevene faktisk lærte. Derfor tok vi kontakt med forskere, forteller Thomas Peterson.

Peterson er lærer i samfunnsfag og avdelingsleder ved Lambertseter videregående skole i Oslo. Forskerne han opprettet kontakt med, var Hans Christian Arnseth og kollegene hans ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo og ved OsloMet.

– Fra tidligere forskning visste vi at denne teknologien kan gi elevene økt motivasjon og engasjement. Men det manglet forskning som løftet blikket fra enkelteleven. Vi ville derfor undersøke de sosiale og organisatoriske sidene ved bruk av VR-teknologi i skolen, sier Arnseth.

Det resulterte i innovasjonsprosjektet Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole der Oslo kommune er prosjekteier.

– Vi så muligheten for gi seleven sosiale erfaringer som ellers ville være utilgjengelige for dem, forteller samfunnsfagslærer Thomas Peterson.
– Vi så muligheten for gi seleven sosiale erfaringer som ellers ville være utilgjengelige for dem, forteller samfunnsfagslærer Thomas Peterson.

Lang erfaring med kunstig virkelighet i klasserommet

Teknologien som de to snakker om, henter sin forkortelse fra det engelske «virtual reality». Det kan oversettes til virtuell eller kunstig virkelighet på norsk.

VR-teknologi består ofte av datagrafikk som man ser. Mange ganger består den også av lyd som man hører og noen ganger også av fysisk bevegelse som man kjenner.

Gjennom slike sanseinntrykk får brukeren en opplevelse av å befinne seg et annet sted.

Det mest kjente eksempelet på VR-teknologi er kanskje VR-briller.

Peterson og lærerkollegene hans hadde allerede testet ut slike briller i undervisningen over flere år da de etablerte samarbeidet med forskerne.

Gikk fra molekyler og vulkaner til å undersøke rasisme

– I starten så vi lærerne teknologien som en mulighet til å gi elevene tilgang til utilgjengelige steder, som innsiden av molekyler og vulkaner. Etter hvert så vi også muligheten for gi dem sosiale erfaringer som ellers ville være utilgjengelige for dem, forteller Peterson.

Slike sosiale erfaringer, ikke vulkaner og molekyler, var sentrale i undervisningen som forskerne senere skulle samarbeide med lærerne om.

Som del av prosjektet fikk elevene, med VR-briller på, en opplevelse av å hoppe på bussen i en amerikansk by. Der fikk de sitte ansikt-til-ansikt med en dame som fortalte om da sønnen ble skutt av politiet.

– Dette er jo en langt mer kroppslig erfaring enn den du får ved å lese om det samme i ei bok. Det blir en sterkere opplevelse og gir et helt annet grunnlag for å snakke om rasisme etterpå, sier Arnseth.

Etter å ha reist med den virtuelle bussen uttrykte en av elevene det slik, ifølge lærer Peterson:

– Jeg visste om dette med rasisme fra før, men nå først kjente jeg selv hvordan det var følelsesmessig.

Ved hjelp av VR-briller og film som er laget for å vises i 360 grader, kan seeren få en mye mer virkelighetsnær opplevelse. Bildet er fra filmen Traveling While Black som ble brukt i forskningsprosjektet.
Ved hjelp av VR-briller og film som er laget for å vises i 360 grader, kan seeren få en mye mer virkelighetsnær opplevelse. Bildet er fra filmen Traveling While Black som ble brukt i forskningsprosjektet.

Kan VR-brillene lære oss empati?

Prosjektet er godt i gang, undersøkelsene er gjennomført, men analysene til forskerne er ennå ikke helt klare. Basert på sine erfaringer som lærer, tror Peterson at VR kan tilføre undervisningen noe verdifullt.

– Vi kjenner ikke de endelige forskningsfunnene ennå, men jeg ser i klasserommet at teknologien gir elevene mulighet til å ta andres perspektiv. Jeg tenker at det kan legge grunnlag for empati, og det er jo helt sentralt for livsmestring.

I læreplanene som ble innført i skolen i 2020, er nemlig folkehelse og livsmestring et av temaene som skal behandles på tvers av fagene i timeplanen. Elevene skal blant annet få bedre forutsetninger for å kunne sette grenser og respektere andres og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner.

Da er det nyttig å kunne se en sak fra andre perspektiver enn sitt eget. I skolen snakker man gjerne om perspektivtaking.

– For oss forskerne er det interessant å undersøke det sosiale her: Hvordan kan denne perspektivtakingen som enkelteleven trolig kan oppnå gjennom VR-teknologien, bli enda mer lærerik gjennom samtaler i klasserommet og samarbeid elevene imellom? spør Hans Christian Arnseth.

– Teknologien finnes allerede, men hvordan kan man bygge opp lærerik undervisning der teknologien inngår? spør forsker Hans Christian Arnseth.
– Teknologien finnes allerede, men hvordan kan man bygge opp lærerik undervisning der teknologien inngår? spør forsker Hans Christian Arnseth.

Lærerne og forskerne designet undervisningen sammen

For VR-brillene er nemlig bare en liten brikke i et større læringspuslespill.

– Teknologien finnes allerede. Det er ikke den i seg selv vi undersøker, men hvordan man kan bygge opp lærerik undervisning der teknologien inngår, sier Arnseth.

Forskerne og lærerne i prosjektet har sittet sammen i såkalte designmøter, der de har jobbet i flere runder med å lage, teste ut og justere undervisningsopplegg. Målet har vært å utvikle opplegg som kan gi best mulig læring, som er praktisk gjennomførbare og som kan deles med andre skoler.

– Det har vært utrolig moro å jobbe sammen med forskerne. De har virkelig lyttet til oss. De har også hjulpet oss til å løfte blikket fra den daglige drifta i klasserommet, til en mer tålmodig og grundig undersøkelse av hvordan vi best kan oppnå læring, sier Peterson.

Lærerne håper på mer VR-innhold framover

Alle som har vært i et klasserom, vet at det raskt kan bli et kaos av armer og bein, løse tråder og ubesvarte spørsmål når 30 elever skal loses gjennom et opplegg og samtidig lære underveis.

I prosjektet undersøker forskerne også hvilke organisatoriske rammer som trengs for å undervise med VR-teknologi.

– Foreløpige funn tyder på at undervisning med VR-teknologi krever noe mer fleksibilitet i timeplanen og noe mer tid til organisering og planlegging. Men en stor fordel er at denne teknologien har eksistert en stund nå. Derfor har den rukket å bli brukervennlig og rimelig nok til at den er tilgjengelig for bruk i skolen, sier Arnseth.

På Lambertseter videregående skole erfarer de at elevene er positive til den virtuelle teknologien. Elevene har kommet med flere ideer til tema som de kunne tenke seg å lære om ved hjelp av slik teknologi.

– VR byr på fantastiske muligheter for elevene til å erfare nye ting. Du kan i teorien slippe hele verden inn i klasserommet. Men lærere som vil bruke VR-teknologi, kommer foreløpig ikke til dekket bord, sier Peterson.

Peterson utdyper at det er tidkrevende å finne filmer, bøker og materiell til bruk i undervisningen, fordi de må passe med det elevene skal lære og ikke være for enkle eller for vanskelige for elevenes alder og kunnskapsnivå.

Når innholdet i tillegg må være tilpasset VR-teknologien, kompliseres det ytterligere.

Peterson håper derfor at forskningen kan skape oppmerksomhet som bidrar til at blant andre forlagene utvikler mer innhold som passer for VR-bruk. Og han ønsker seg gjerne innhold som egner seg for undervisning om livsmestring.

Om prosjektet

Innovasjonsprosjektet Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole er et treårig prosjekt som ledes av professor Hans Christian Arnseth, og involverer flere forskere fra Universitetet i Oslo og OsloMet.

I prosjektet samarbeider forskere og lærere om å designe undervisningsopplegg. Foruten den nevne virtuelle virkelighetsteknologien (VR), designer de også undervisningsopplegg der elevene bruker teknologi for utvidet virkelighet (AR) og sosiale medier.

De første forskningsfunnene er forventet å foreligge i 2023.

Powered by Labrador CMS