Denne artikkelen er produsert og finansiert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

– Det er viktig at vi som underviser, tenker på gruppearbeid som en øvelse i fremtidig tverrfaglig prosjektarbeid, forteller professor Elin Børrud ved NMBU.
– Det er viktig at vi som underviser, tenker på gruppearbeid som en øvelse i fremtidig tverrfaglig prosjektarbeid, forteller professor Elin Børrud ved NMBU.

Tverrfaglig samarbeid gjør deg ettertraktet i arbeidslivet

Som student er det mye snakk om gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid. Det er det en god grunn til. Både ny forskning og studenter i sommerjobb bekrefter at det faktisk kan være avgjørende for karrieren din.

– På fakultetet jobber vi mye tverrfaglig, prosjektbasert og i grupper. Den erfaringen var gull verdt i denne jobben, hvor vi klarte å lage et samarbeidsmiljø med god arbeidsflyt og topp stemning, forteller Silje Ingebrigtsen. Hun var én av en gruppe studenter som fikk sommerjobb i Statens vegvesen i år.

– Vi var tre studenter med litt ulik studiebakgrunn. Det opplevdes som svært produktivt og motiverende å dele hverandres kunnskap i et tverrfaglig samarbeid.

Selv har hun bakgrunn fra studiet i landskapsarkitektur ved NMBU og tar nå en master i folkehelsevitenskap.

Medstudent Ingeborg Njøs Slinde har også hatt sommerjobb i Vegvesenet i år. Hun tar med seg de praktiske erfaringene fra arbeidslivet tilbake til studiene.

– Vi har jobbet med en mulig ny vegkryssing gjennom Notodden. Rjukan-Notodden industriarv er på verdensarvlista og en ny vei vil påvirke verdensarvverdiene i større eller mindre grad.

– Oppgaven vår var å lage et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid der det etter hvert skal utarbeides en konsekvensutredning for verdensarv. Arbeidet vårt resulterte i en rapport som sammenfatter temaet.

Njøs Slinde tror også at erfaring fra studiehverdagen har vært til hjelp i sommerjobben.

– Vi har mye gruppearbeid der vi ofte blir plassert sammen med folk med ulike bakgrunner. Det var en fordel å ha øvd seg på.

Professor Elin Børrud forsker på praksisnær undervisning med utstrakt bruk av gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid.
Professor Elin Børrud forsker på praksisnær undervisning med utstrakt bruk av gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid.

Seks egenskaper er avgjørende

En ny rapport fra Sintef forteller at arbeidslivet er i ferd med å endre seg, også for akademikere. Det er særlig seks egenskaper som er avgjørende å ha for arbeidslivet som venter dagens studenter:

  1. Teknologiforståelse
  2. Formidlingsevne
  3. Sosial interaksjon og emosjonell intelligens
  4. Kreativitet
  5. Evne til å jobbe tverrfaglig
  6. Sterk fagkompetanse og kritisk refleksjonsevne

Gruppearbeid som øvelse til arbeidslivet

Professor Elin Børrud ved Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging (SITRAP) på NMBU forsker på praksisnær undervisning med utstrakt bruk av gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid blant studentene.

– I løpet av studiet har våre studenter mye prosjektarbeid i grupper. Noen studenter synes det kan være frustrerende, særlig hvis det er ulike ambisjoner om hvordan det skal jobbes og hvor mye arbeid som forventes.

– Det kan også tenkes at mange har dårlige erfaringer med gruppearbeid fordi det oppleves mest som å være en pragmatisk løsning for underviser og ikke en bevisst valgt læringsaktivitet, sier hun.

– I profesjonsutdanninger som byplanlegging, landskapsarkitektur og eiendomsutvikling vil en stor del av opplæringen bestå av å utforske mulige løsninger på problemstillinger hentet fra virkeligheten, forklarer professor Børrud.

Børrud publiserte i vår sammen med kolleger en artikkel i tidsskriftet Læring om læring. Der ser de på funnene fra forskningen som er blitt gjennomført om læringsutbytte i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i planleggingsfag.

– Det er viktig at vi som underviser og lager undervisningsopplegg tenker på gruppearbeid som en øvelse i fremtidig tverrfaglig prosjektarbeid. I arbeidslivet er det sjelden at man løser oppgavene helt alene, derfor bør studentene betrakte gruppearbeidet som en læringsarena for å oppnå profesjonsbevissthet og reell tverrfaglig kompetanse.

– Det opplevdes som svært produktivt og motiverende å dele hverandres kunnskap i et tverrfaglig samarbeid, sier student Silje Ingebrigtsen (til venstre). Her sammen med studentene Ingeborg Njøs Slinde fra NMBU og Ismail Mahammed fra Universitetet i Agder på jobb hos Statens vegvesen.
– Det opplevdes som svært produktivt og motiverende å dele hverandres kunnskap i et tverrfaglig samarbeid, sier student Silje Ingebrigtsen (til venstre). Her sammen med studentene Ingeborg Njøs Slinde fra NMBU og Ismail Mahammed fra Universitetet i Agder på jobb hos Statens vegvesen.

Gode tilbakemeldinger fra arbeidsgiver

Børrud forteller at de i undervisningen har tett samarbeid med flere arbeidsgivere som tilbyr sommerjobber. Hun opplever at det har svært stor betydning for studentenes motivasjon og læringsevne når de kommer tilbake til studiet at de har fått slike muligheter.

Og studentene får gode skussmål av arbeidsgiver:

– Det er veldig inspirerende å ha studenter her, og vi får ofte et nytt blikk på det vi holder på med. Studentene løser ofte dagsaktuelle problemer vi ikke har kapasitet til, forteller Anne Ogner i Statens vegvesen.

For det lønner seg å øve på å jobbe sammen i grupper og på tvers av fag, kan Statsbygg bekrefte.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra lederne som har hatt praktikanter i sine seksjoner. Gjennom sommeren har de jobbet sammen i tverrfaglige team. Det at de har jobbet på denne måten tidligere kom nok veldig godt til nytte hos oss, sier HR-rådgiver i Statsbygg, Mathilde Skarheim Bjørnsen.

Referanser:

Thale Kvernberg Andersen, Pål Furu Kamsvåg, Hans Yngvar Torvatn: Hvordan påvirker digitalisering i akademikeryrkene? En kikk inn i glasskulen. Rapport fra Sintef, 2020.

Elin Børrud, Terje Holsen og Lillin Knudtzon: Læringsutbytte i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i planleggingsfag. Læring om læring, 2020. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS