Vi har forskjellige behov for sosial kontakt på jobben. Men om det er stort gap mellom det du ønsker og det du faktisk har, kan du bli ensom i et hav av kollegaer.
Vi har forskjellige behov for sosial kontakt på jobben. Men om det er stort gap mellom det du ønsker og det du faktisk har, kan du bli ensom i et hav av kollegaer.

Fire typer ansatte er mer ensomme på jobben enn andre 

Føler du deg ensom selv om du har mange kollegaer? 

Det er mye snakk om ensomhet i samfunnet. Men at mange er ensomme på jobben, får ikke særlig oppmerksomhet, skriver tre næringslivsforskere i en artikkel i The Conversation. 

Er arbeidstakerne ensomme, er de mindre produktive og har mer fravær. Det går også ut over bedriften. 

Kan etter hvert gi helseproblemer

Ensomhet på arbeidsplassen er et viktig tema, ifølge seniorforsker Thomas Hansen ved Folkehelseinstituttet, som selv har forsket på ensomhet blant voksne i Norge. 

– De fleste tilbringer mye tid på jobben. Derfor får utenforskap og mistrivsel på jobben ringvirkninger også ut over arbeidsdagen, skriver Hansen i en epost til forskning.no. 

Er du ensom på jobben, vil det påvirke ikke bare trivselen og overskuddet ditt i jobben, men også andre relasjoner og aktiviteter. Om ensomheten er alvorlig og langvarig, kan du få ulike kroppslige og psykiske helseproblemer, ifølge Hansen. 

Noen er spesielt utsatt for sosial isolasjon og mangel på sosial og faglig kontakt med kollegaene. 

Mye hjemmekontor gir lite kontakt 

Thomas Hansen er seniorforsker på Folkehelseinstituttet.
Thomas Hansen er seniorforsker på Folkehelseinstituttet.

De tre næringslivsforskerne peker på fire grupper ansatte med risiko for å bli ensomme på jobben. 

I pandemien måtte mange jobbe hjemmefra. Etter pandemien har mange arbeidstakere fortsatt med hjemmekontor flere dager i uka. 

– Det har forverret den sosiale isolasjonen for mange, fordi hjemmekontor gjør at de har færre uformelle samtaler og fysiske møter med kollegaer og ledere, skriver de tre forskerne. 

– Fleksibelt arbeidsliv har mange positive sider, og det gir økt jobbtilfredshet for mange. Likevel er det grunn til bekymring, sier Thomas Hansen.

Flere studier viser at hyppig bruk av hjemmekontor kan føre til økt ensomhet, ifølge FHI-forskeren.

– Dette viser nok at vi trenger fysisk kontakt. Å møtes ansikt til ansikt bidrar til økt følelse av fellesskap, betydning for andre og trygghet – som er så viktig for de fleste av oss, sier han.

Men også andre roller i arbeidslivet kan føre til ensomhet. 

Ledere uten ekte relasjoner

Det er ensomt på toppen, er et ordtak. 

De tre næringslivsforskerne mener toppledere er spesielt utsatt for ensomhet. 

– Stillingen og makten de har, gjør at de sjelden har ekte relasjoner på jobben. De er sosialt distansert fra de fleste andre i organisasjonen. 

Også gründere og de som jobber for seg selv, opplever ensomhet. 

I tillegg til at de ikke har kollegaer, bruker de mye tid på å utvikle og drive bedriften sin. Det går ut over tid med familie og venner. De må også framstille bedriften som vellykket for å ikke miste kunder og støtte. 

– Vi intervjuet 363 gründere til en studie. Halvparten var ensomme innimellom eller alltid, skriver næringslivsforskerne. 

Også ansatte som jobber på avdelinger i utlandet, risikerer å bli ensomme. De har mistet sitt sosiale nettverk og sliter med å etablere et nytt på grunn av språk- og kulturforskjeller. 

– En sosialminister er gull verdt

Det er ikke så lett å gjøre noe med ensomhet, fordi den arter seg så individuelt og må ses i sammenheng med andre vansker, ifølge Thomas Hansen. 

For noen handler det om arvelige faktorer eller tidligere traumer, mobbing og utenforskap, som har gitt angst eller frykt for avvisning. Dette gjør trygge og gode relasjoner med andre vanskelig, ifølge Hansen. 

For andre kan ensomhet komme av konkrete hendelser eller utenforskap på jobben, og da er det lettere å gjøre noe med. 

– Det er gull verdt å ha en slags sosialminister i staben, en som setter i gang fellesaktiviteter og sørger for å invitere alle, sier Hansen. 

Han mener at lederne må ta et større ansvar. 

– De må passe på at alle blir inkludert og hørt, og ha et særlig blikk på de som ikke tar plass, de sosialt forsiktige og de nyansatte, sier Hansen.

De tre næringslivsforskerne har også forslag til hva ansatte og ledere kan gjøre. 

Vit hva du vil ha av sosial kontakt på jobben

Ensomhet på jobben oppstår når det du ønsker av sosiale relasjoner, ikke stemmer overens med de du faktisk har, skriver de i artikkelen i The Conversation.

Folk har forskjellige behov. Noen trenger noen få, men nære forhold til kollegaer, mens andre vil ha flere, men mindre tette relasjoner. 

Tenk over hva du trenger og ønsker deg. Da er det lettere å gjøre noe med ensomheten. 

Vær oppmerksom på hva som hindrer deg i å utvikle forhold til kollegaene dine. Innimellom er vi trøtte, har dårlig tid og orker ikke sosial kontakt. Men energi, tid og humør er ressurser vi trenger for å utvikle forhold til andre. Hver dag får du muligheter til å bygge relasjoner - ikke kast dem bort, skriver forskerne. 

Bedriften har også ansvar. 

De bør undersøke forekomsten av og årsakene til sosial isolasjon hos ansatte og jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø. 

Og de bør gi de ansatte tid til å være sammen, som sosiale arrangementer, kaffepauser, teambygging og mentorprogrammer. 

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS