Arbeidstakere flest vil gjerne fortsette med hjemmekontor noen dager.

Hjemmekontor gjør oss mer produktive og lojale

En samlestudie viser tydelig at fordelene med hjemmekontor veier tyngre enn ulempene.

Hjemmekontor har for mange blitt en positiv konsekvens av koronapandemien.

Men hvordan påvirker egentlig det å jobbe hjemme, på hytta eller fra en strand på Kanariøyene arbeidsprestasjonene?

Flere studier har blitt publisert de siste årene.

Nå har svenske forskere bak en samlestudie konkludert: De som jobber utenfor kontorets fire vegger, er faktisk mer effektive. Den svenske studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Mindre ønske om å slutte

I studien tok forskerne for seg 43 vitenskapelige artikler på feltet. Alle handlet om
arbeidstakeres produktivitet på jobb og var publisert mellom år 2000 og 2021.

I noen av studiene hadde forskerne spurt de ansatte eller sjefene deres om synet på hjemmekontor.

De som selv hadde valgt å jobbe hjemmefra, var mer produktive på jobb. Det var imidlertid viktig at de kunne velge selv.

I tilfellene der deltakerne fikk jobbe hjemmefra når de selv ville, var de i tillegg mer motiverte for å bli i bedriften.

– Vi ser at selve muligheten for å kunne velge hjemmekontor er like viktig som å faktisk jobbe hjemmefra. Det er av stor betydning for ønsket om å bli værende som ansatt, sier en av forskerne bak studien, Gunnar Bergström, i en pressemelding fra Högskolan i Gävle.

Og det siste kan være spesielt gledelig for arbeidsgivere i en tid da 40 prosent av verdens arbeidstakere helst vil slutte i jobben. Forskning.no skrev om det i fjor.

Ensidig arbeid gikk lettest på hjemmekontor

Flertallet av studiene fant at økningen i produktivitet ikke gikk ut over kvaliteten på det arbeidstakerne leverte.

Andre studier fant det motsatte. Disse studiene var i mindretall.

Det var noen yrkesgrupper som utmerket seg spesielt. Ansatte med mer ensidige arbeidsoppgaver var i større grad mer effektive. For eksempel de som hadde som jobb å svare på telefoner. Da ble antallet besvarte telefoner målet på hvor effektive de var.

Norske studier har også vist til lignende fordeler ved hjemmekontor.

Men selv om arbeidsgiver rapporterer om høy produktivitet, ser hjemmekontoret ut til å ha visse ulemper for de ansatte. Noen har for eksempel vansker med å styre sin egen hverdag.

Høy produktivitet, mindre gnist

– Ansatte setter pris på friheten til selv å kunne bestemme når og hvor de vil jobbe. Men denne friheten kommer også med et økt ansvar for å begrense arbeidstiden.

Det sa forsker Mari Holm Ingelsrud ved arbeidsforskningsinstituttet AFI i en artikkel på OsloMet sine nettsider i 2022.

Artikkelen handler om en rapport fra OsloMet gitt ut i fjor. Der fant forskerne at det er høy produktivitet på hjemmekontor, men at mange også mister gnisten.

De ansatte rapporterte for eksempel om at de ikke følte at de hadde fri selv om arbeidsdagen på hjemmekontoret var slutt.

– Utfordring å skape forskjell mellom jobb og hjem

I begynnelsen av pandemien snakket forskning.no med psykolog Knut Inge Fostervold, som delte tips til hva man kunne gjøre for å få en enklere hjemmekontor-hverdag.

– Hovedutfordringen er å skape en forskjell mellom jobb og hjemmet ditt, sa Fostervold i 2020.

– Det jeg anbefaler folk, er å lage tydelige skiller, både med hvor du sitter hen og at du markerer at «nå går jeg hjemmefra og til jobb», fortsatte han.

Et problem han pekte på, var det å ivareta et godt arbeidsmiljø.

Alt i alt ser det ut til at fordelene har veid tyngre enn ulempene hos de fleste arbeidstakere. Rapporten fra OsloMet i 2022 viste at folk flest ønsket å fortsette med å jobbe hjemmefra.

Mer fleksibilitet og mindre stress var viktige årsaker til det.

Referanse:

Mutiganda, Jean Claude., Wiitavaara, Birgitta., Heiden, Marina., Svensson, Sven., Fagerström, Arne., Bergström, Gunnar og Aboagye, Emmanuel. (2023). A systematic review of the research on telework and organizational economic performance indicators. Frontiers in Psychology.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS