En notis fra Universitetet i Agder - les mer.

Førsteamanuensis Stine Øyna gleder seg til å starte opp Shift Entreprenørskap til høsten.

Agder satser mer på entreprenørskap

Universitetet i Agder oppretter i høst et nytt masterstudium i entreprenørskap som skal fokusere på forretningsmulighetene som ligger i globalisering, digitalisering og det grønne skiftet. Studentene får lære hvordan de kan utnytte forretningsmulighetene som ligger i det skiftet som samfunnsliv og næringsliv må gjennom for å nå FNs bærekraftsmål. Formålet er å bidra til et mer konkurransedyktig Agder – delvis gjennom å skape flere bærekraftige vekstbedrifter, men også ved å utdanne endringsagenter som kan bidra til å fornye eksisterende bedrifter og næringer.

– Vi ønsker å rekruttere studenter som ønsker å skape noe. Alle studentene må etablere en egen bedrift, og for å lykkes kreves det stå-på-vilje. Studentene vil kombinere teori og praksis, og vil lære mye av å etablere sin egen bedrift, sier førsteamanuensis Stine Øyna.

Les mer om studiet på nettsidene til Universitetet i Agder

Powered by Labrador CMS