Vinteren 2021 kan bli den kaldeste på flere år. Likevel trener mange hardt utendørs.

Er det farlig å trene i kaldt vær?

Ved minus 10 grader kan luftveiene bli skadet om du trener hardt, finner svenske forskere.

Astma er tre ganger så vanlig blant eliteskiløpere som i befolkningen ellers.

Dette er ett av sporene som peker i retning av at hard trening i kaldt vær kan føre til luftveissykdommer.

Studier har også vist at idrettsutøvere som trener mye i kaldt vær, har høyere nivåer av betennelsesstoffer i kroppen om vinteren enn om sommeren.

Men forskere vet ikke eksakt hva det er som gjør at kulde kan påvirke kroppen vår negativt ved trening. De kan heller ikke svare på om det er best med korte intervalltreninger når det er under 10 minusgrader eller om du heller bør gå for en rolig langturer.

Generelt har forskere fortsatt begrenset med kunnskap om hvordan kulde påvirker kroppen vår under trening.

Kuldemaske fungerer bra

Det svenske Mittuniversitetet i Østersund er et av stedene forskere nå kan bruke spesialiserte treningslaboratorier til å drive forskning på trening i kulde.

Der ser universitetslektor Helen Hanstock hvordan lufveiene begynner å ta skade hos testpersoner, når temperaturen synker under 10 grader.

– Når kald og tørr luft strømmer ned i lungene tørker cellene ut og det kan lede til små skader og betennelser, sier hun til det svenske tidsskriftet Forskning & Framsteg.

Hanstock ser også at maske (kalles både kuldemaske og varmemaske) fungerer bra for dem som trener en del i kaldt vær. Hun mener at dette er noe flere idrettsutøvere og aktive mosjonister bør vurdere å bruke mer.

– Det er et veldig enkelt hjelpemiddel som blir for lite brukt i forhold til nytten, sier hun.

Kuldemaske har god effekt. En maske som dette koster cirka 600 kroner.

Antakelig er det en god del eliteskiløpere som ikke vil bruke maske i kaldt vær, fordi de har en oppfatning om at det påvirker prestasjonsevnen.

I en upublisert studie finner Hanstock at evnen til okysygenopptak bare reduseres med litt over 1 prosent om du bruker en slik maske.

– Å bære maske ødelegger ikke noe for en treningsrunde på ski. Men i et sprintløp der hvert sekund teller, er det klart at dette vil få betydning, sier hun.

Også mosjonister kan få problemer

Et problem for forskerne er de store individuelle forskjellene i hvor godt vi tåler kulde. Selv om mange eliteutøvere på ski utvikler astma, er det jo ikke alle som gjør det.

På den annen side behøver du ikke å drive trening på elitenivå for å få luftveisproblemer i kulda.

Også vanlige mosjonister og folk som må jobbe ute i kaldt vær får slike problemer, ser forskerne.

Trener hardt i minus 15 grader

Det er mange år siden vinteren har vært så kald som januar 2021.

Dermed er det noen år siden forskning.no og leserne våre var veldig opptatt av temaet trening i kaldt vær.

I 2007 kunne vi fortelle om idrettsforskerne Nils-Fredrik Rønbeck ved Høgskolen i Finnmark og Nils Olof Vikander ved Høgskolen i Nord-Trøndelag som hadde intervjuet de 100 beste langrennsløperne i henholdsvis Norge og USA om deres treningsvaner i kulde.

Forskerne kunne konstatere at de beste norske skiløperne trente hardt, selv om det var kaldt i været. I USA tok eliteskiløpere det mer rolig i kulda.

– To av tre trener rolig i temperaturer under minus 15 grader, mens en av tre trener intensivt også under slike forhold, fortalte Vikander oss for 13 år siden.

I den samme forskning.no-artikkelen kunne forskerne opplyse at om lag en av tre norske eliteløpere svarte bekreftende på at de hadde utviklet astma i løpet av skikarrieren.

Overtrening i kulde

I en annen forskning.no-artikkel, også den fra 13 år tilbake, påpekte Vikander og Rønbeck at faren for overtrening øker mye i kaldt vær. Dette mente de at mange som trener en del, trolig ikke er oppmerksom på.

Etter trening i kulde er det viktig at du setter av mer tid til restitusjon enn ellers, oppfordret forskerne.

Nils-Fredrik Rønbeck advarte spesielt om at mange mosjonister trener for mye i kulde. Dette er ofte folk godt oppe i årene som presser seg alt for mye i 10 eller 15 kuldegrader.

Kilde:

Forskning & Framsteg: «Sport i kyla kan skada lungorna», 27. januar 2021. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS