Forskeren forteller: Råte i gamle tenner

Dorita Preza ble i sin tid rekruttert til Norge som tysk tannlege. Nå har hun nylig avlagt doktograden på tannråde hos eldre. Her forteller hun om sitt arbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere eldre beholder nå tennene sine på grunn av bedre forebygging mot tannråte. Dette innebærer samtidig økt risiko for tannsykdommer blant eldre, blant annet rotkaries.

Forekomsten av rotkaries er høyre blant eldre enn i andre aldersgrupper.

For å kunne foreta en risikovurdering av karies er det nødvendig å kjenne til hvilke bakterier som bidrar til prosessen.

I det foreliggende arbeidet studerte vi bakterielt mangfold ved rotkaries hos eldre. Plakk ble samlet inn fra 10 kontrollpersoner uten rotkaries og fra 11 personer med rotkaries. Personene var mellom 82 og 98 år gamle.  

Vi brukte metoder som ikke krever dyrkning (16S rRNA gensekvensering og microarray analyse) og lette etter andre sykdomsfremkallende bakterier enn de som til nå har vært forbundet med rotkaries: Streptococcus mutans, laktobasiller og Actinomyces.

Funnene viste at bakteriefloraen er kompleks og mangfoldig. Floraen på friske røtter hos friske individer avviker betraktelig fra floraen i friske og kariøse rotoverflater hos individer med rotkaries. Resultatene antyder at også andre bakterer (Propionibacterium sp. klon FMAF, Pseudoramibacter alactolyticus, Atopobium og Olsenella spesies) bidrar til utviklingen av rotkaries.

Lite kunnskap om bakterier i gamle munner

Lite er kjent om sammensetning av den orale mikroflora hos eldre. I tillegg har tidligere studier gjerne benyttet dyrkningsmetoder som bare finner en del av de tilstedeværende bakteriene. Molekylære studier, som de som er benyttet her, er den beste tilnærming for å studere bakterielt mangfold.

Vi fant betydelig bakterielle variasjon i munnhulen hos eldre. Direkte sammenligning med andre studier er vanskelig på grunn av forskjellig metodikk, men det virker som om variasjonsbredden er større hos eldre enn i andre aldersgrupper.

Noen av de identifiserte bakteriene var knyttet til visse områder i munnhulen. Analysene demonstrerte at de identifiserte bakteriene var mer sete- enn subjekt-spesifikke. Noen av de vanligste bakteriene som ble funnet har blitt satt i sammenheng med sykdommer andre steder i kroppen.

En karakterisering av mikrofloraen på friske tannrøtter kan gi en bedre forståelse av en mulig beskyttende funksjon hos den ”normale” mikrofloraen. Denne kunnskapen kan være til hjelp for å diagnostisere individer med økt risiko for rotkaries og for å overvåke progresjonen av sykdommen.

Fra tannlege til forsker

Dorita Preza (Foto: UiO)

Da jeg startet på doktorgradsprosjektet hadde jeg ikke noe forskningserfaring i det hele tatt. Men etter en periode som praktiserende tannlege, følte jeg at jeg ikke var ferdig med utdanningen min, og at forskning var en mulighet.

På Odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo har jeg fått muligheten til å gjøre et forskningsprosjekt, og utveksle kunnskap med andre stipendiater her til lands og internasjonalt.

Jeg kom til Norge gjennom Aetats rekrutteringsprogram for tyske tannleger. Jeg studerte til tannlege i Tyskland, og skulle ha jobb etter studiene.

De to første årene jobbet jeg som tannlege i Trondheim, så bestemte jeg meg for å søke doktorgradsstipend i Oslo – og det fikk jeg i 2004. Jeg tok doktorgraden i mai i år. Til høsten starter jeg på en treårig videreutdanning i kjeveortopedi på Odontologisk fakultet.

Ut fra samtaler med stipendiater i andre land, virker det som om Norge har et av de beste forskningssystemene. Så jeg anser meg selv som heldig som har fått utmerket arbeidsforhold og økonomisk støtte til min forskning.
 

Publikasjoner:

Preza D.: Bacterial flora of root caries and oral cavity in the elderly. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 2009

Preza D, Olsen I, Willumsen T, Grinde B, Paster BJ.: Diversity and site-specificity of the oral microflora in the elderly. Eur J Clin Microbiol Infect 2009. Epub ahead of print.

Preza D, Olsen I, Willumsen T, Boches SK, Cotton JS, Grinde B, Paster BJ. Microarray analysis of the microflora of root caries in elderly. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008. Epub ahead of print.

Preza D, Olsen I, Aas JA, Willumsen T, Grinde B, Paster BJ. Norsk-amerikansk forskergruppe oppdager nye bakterier ved rotkaries hos eldre. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 381.

Preza D, Olsen I, Aas JA, Willumsen T, Grinde B, Paster BJ. Bacterial profiles of root caries in elderly patients. J Clin Microbiol 2008; 6: 2015-21.

Priser:

Førstepris i Hatton Awards-konkurransen på PEF IADRs konferanse i London 10.-12. september 2008.

Winner of the best oral communication in the XXX international congress of Society of Micobial Ecology and Disease (SOMED) jointly with the 4th Probiotics, Prebiotics and New Foods (Rome 2007)

Powered by Labrador CMS