Kur mot stress

Coaching hjelper arbeidstakere til å takle stress bedre. - Coaching endrer ikke vanskelighetsgraden ved jobben, men det endrer åpenbart vår oppfatning av hvordan vi mestrer den, sier Gro Ladegård.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gro Ladegård er førsteamanuensis ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, og hun har vært veileder for to mastergradsstudenter som har foretatt målingene.

Stress er i hovedsak et resultat av mangel på tilpasning mellom individet og dets jobbomgivelser. Coaching er en samtalemetodikk som antas å påvirke arbeidstakernes stressnivå gjennom å endre indvidenes håndtering av ytre faktorer. Metoden bedrer også individenes generelle mestringsfølelse og egenvurdering.

"I faresonen for utbrenthet?"

Resultatene baserer seg på en undersøkelse av 111 forsøkspersoner, som etter tre måneder reduserte stressnivået sitt med 12 prosent.

Svært mange av forsøkspersonene var i faresonen for utbrenthet, og risikoen for dette ble redusert fra 39 prosent til 19 prosent i løpet av prøveperioden.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og CoachConnect. CoachConnect er et profesjonelt coachingbyrå som har utført samtaler med arbeidstakerne.

Hvordan hjelper coaching?

Resultatene tyder på at personer som går gjennom en periode med coaching opplever mindre rollekonflikt og mindre arbeidspress på jobben, samtidig som de opplever mer kontroll over arbeidinstensiteten og økt sosial støtte fra kolleger og ledere.

- Coachingen økte deltakernes følelse av å ha kontroll over sin egen arbeidssituasjon, sier Sigrid Stover Kjeldsen fra CoachConnect.

- Coaching endrer ikke vanskelighetsgraden ved jobben, men det endrer åpenbart vår oppfatning av hvordan vi mestrer den. Dermed kan coaching bringe oss inn i en god sirkel.

- Fordi vi opplever en forsterket tro på at vi gjør en bedre jobb, så blir dette også det faktiske resultatet. Og med følelsen av å mestre, forsvinner også en del av den negative stressopplevelsen, sier Gro Ladegård.

"Gro Ladegård og Sigrid Kjeldsen ser på resultatene av undersøkelsen."

Økt stress hos 25 prosent

Selv om stressnivået i gjennomsnitt sank med 12 prosent opplevde hver fjerde forsøksperson en økning i noen grad. Hos de 73 prosent som merket nedgang sank stresset med 27 prosent.

Forskerne peker på flere årsaker til dette. Effektene av coaching er langsiktige. I en tidlig fase pågår en bevisstgjøring og kartlegging av egne mål og arbeidsforhold. Dette kan gi forbigående stressreaksjoner som senere reduseres.

Coaching kan også bidra til at arbeidstakere som har en uholdbar arbeidssituasjon blir klar over dette, og dermed går inn i en usikker periode der en del vanskelige beslutninger må tas. Dette kan oppleves som ytterligere stress.

Stress er også et lederansvar

Coaching kan hjelpe arbeidstakere til å se på sin arbeidshverdag med nye øyne. Men det er et lederansvar å legge til rette for en positiv jobbopplevelse.

- En leder må utforme klare jobbroller, gi medarbeidere overkommelige arbeidsmengder og skape et sosialt miljø som arbeidstagerne opplever som støttende, sier Ladegård.

Powered by Labrador CMS