Finner folk i sjøen

Når hovedredningssentralen leter etter folk på havet er det lett å bomme på stedet de skal lete. Med nye verktøy fra værvarslinga blir det ikke lenger som å lete etter nåla i blåmyra. Muligheten ligger i modellen Meteorologisk institutt bruker for å beregne bevegelsen til drivende gjenstander

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Leter feil sted

- Det finnes eksempler på at letemannskaper antar at man må lete slik og slik, mens beregningene viser at den eller de man leter etter må befinne seg på et annet “ulogisk” sted - hvor mannskapene ganske riktig finner vedkommende, forteller Bjørn Åge Hjøllo som er leder for Maritimt varslingssenter (MFC) ved Meteorologisk institutt (MI) i Bergen.

Redder liv

Et menneske vil på den måten kunne oppdages, slik at lete- og redningsmannskapene straks oppsøker rett sted. MFC samarbeider nå med landets to hovedredningssentraler, og har etablert varslingssystemer for drift i sjøen.

- Vi samarbeider om søk og redningsoperasjoner på åpent hav, sier prosjektleder Øyvind Breivik ved MI, Bergen.

- For å forenkle oppgaven deler vi drivende legemer inn i klasser, som “person i vannet”, ulike kategorier redningsflåter, små motorbåter, som alle har ulike driftsegenskaper.

Avgrenser leteområdet

Redningssentralen definerer et ulykkessted og ulykkestidspunkt. Modellen simulerer på grunnlag av dette den antatte drivbanen til legemet.

- Modellen vil anslå hvor fort og i hvilken retning legemet mest sannsynlig vil bevege seg i sjøen. Dermed defineres et leteområde ved en redningsaksjon, forteller Breivik.

Legemets bevegelse er et resultat av summen av de kreftene som vind og strøm øver på legemet.

Viktig i Norge

Havmodeller benyttes i den operative varslingstjenesten og som underlag i klima-og miljøstudier. Modellene beregner vannstand (stormflo og tidevann), bølger, strøm, havtemperatur, saltholdighet og sjøis. Med en regional modell kan man lage mer detaljerte varsler, noe som er spesielt viktig for et værutsatt land som Norge

Strømmen kan så brukes sammen med vinden fra værvarslingsmodellen til å beregne oljedrift og drift av gjenstander som flyter i sjøen.

Maritimt varslingssenter (MFC)

Simulering av oljedrift er utgangspunkt for modellen som benyttes til søk etter drivende personer og gjenstander.

Tjenesten er tuftet på bruk av de to modellene Leeway og Shipdrift. Forskerne benytter dem henholdsvis til å varsle posisjonene til små drivende objekter og større skip.

Simulering av oljedrift har pågått ved Meteorologisk institutt siden 1970-årene. Maritimt varslingssenter (Marine Forecasting Centre) tilbyr en 24 timers tjeneste for Kystverket og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) i norsk sektor, med beredskap av tredimensjonale varslingsmodeller for oljeutslipp både i overflaten og nede i vannmassene. Dette med å simulere oljespredning i dypvannet er et samarbeid med SINTEF Kjemi, og er en unik tjeneste på verdensbasis.

Powered by Labrador CMS