Flere amerikanere kom på sykehus i 2019 med mystiske lungeskader.

Ny studie støtter at vaping-sykdom i USA kom av tilsetnings­stoff, ikke bruk av e-sigaretter i seg selv

Over 2000 amerikanere havnet i fjor på sykehus på grunn av lungeskader i forbindelse med damping. Hva var årsaken?

I 2019 ble flere amerikanere innlagt på sykehus med pustevansker. De første tilfellene ble oppdaget i april, og toppen var i september.

Lungelidelsen blir nå kalt EVALI som står for e-cigarette or vaping product use-associated lung injury.

Symptomene kunne ligne på influensa. Noen hadde også magesmerter, brystsmerter og kastet opp. Mange av de rammede var unge og ellers friske.

Felles for de syke var at de hadde brukt e-sigaretter med nikotinholdig væske eller cannabisolje. 68 har så langt dødd av sykdommen i USA.

Forskeren Abigail Friedman har undersøkt om det er sammenheng mellom hvor mange som damper, og hvor mange som ble syke i de forskjellige statene i USA.

Hun er universitetslektor ved Yale School of Public Health og jobber med folkehelse og tobakk.

Mindre sykdom i stater med høy bruk

Friedman så på hvor mange i hver stat som ble rammet av sykdommen per 100 000 innbygger mellom 12 og 64 år.

Hun sammenlignet det med bruken av e-sigaretter og cannabis i perioden 2017 - 2018 i hver stat.

- Hvis bruk av e-sigaretter eller marihuana i seg selv førte til utbruddet, bør områder med mer av denne oppførselen vise en høyere EVALI-forekomst, sier forskeren i en pressemelding.

Det var ikke tilfellet. Tvert imot fant hun at i statene der damping og cannabisbruk var vanligst, var det færre tilfeller av sykdom per 100 000 i befolkningsgruppen. Høyest forekomst var det i en klynge av sju stater nord midtvest.

- Disse funnene er mer konsistente med at lokalt tilgjengelige e-væsker eller tilsetningsstoffer drev EVALI-utbruddet, heller enn at et mye brukt nasjonalt tilgjengelig produkt gjorde det, sier Friedman.

Funn peker mot vitamin E-olje

Det meste tyder på at oljen vitamin E-acetat står bak utbruddet. Det er et stoff som er vanlig i hudkremer. Det er kjent at illegale selgere har blandet stoffet i cannabisoljer som et fortykningsmiddel slik at oljen skulle fremstå som mer potent.

I en studie publisert i The New England Journal of Medicine, fant forskere E-acetat i lungeprøver fra 48 av 51 pasienter. Det ble ikke funnet i en kontrollgruppe av friske som brukte e-sigaretter, vanlige sigaretter eller ingenting.

47 av de syke sa de hadde brukt cannabis eller hadde påvisbare spor av virkestoffet THC i kroppen. Det inkluderte også 9 av 11 som sa de ikke hadde brukt rusmiddelet.

EVALI-utbruddet førte til nye reguleringer av e-sigaretter i noen stater og på føderalt nivå. Men om målet var å redusere lungesykdom, kan disse tiltakene ha truffet feil, ifølge Friedman.

Ulovlig cannabisbruk

Bare en av statene med høyest prevalens tillot rekreasjonell bruk av cannabis. Det var flest av statene som har legalisert bruk i gruppen med minst sykdom.

I to av statene med høyest forekomst av lungesykdommen, er det forbudt å røyke medisinsk marihuana. Det kan være et tegn på at utbruddet handler om væsker kjøpt på svartemarkedet, antyder forskeren.

- Hvis denne politikken førte til at noen marihuanarøykere gikk over til å vape THC, kanskje for å unngå deteksjon, ville det ha økt sannsynligheten for eksponering for forurensede e-væsker når de kom på markedet. Dette kan ha bidratt til høyere EVALI-forekomst i disse statene.

Studien gir ikke bevis for hva som var årsaken til sykdommen, den peker bare på en negative sammenheng mellom damping og sykdom på stat-nivå.

Mener kommunikasjonen var for treg

Karl Erik Lund er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og har tidligere fremmet e-sigaretter som et mindre skadelig alternativ for røykere. Han gir uttrykk for at funnene i den nye studien er i tråd med annen forskning.

- I stater med regulert salg av cannabis vil det være mindre behov for illegalt salg og dermed lavere sannsynlighet for at brukere trenger å bli eksponert for manipulerte produkter med fortykningsmiddel. Det er derfor ikke ulogisk at EVALI har forekommet mindre i slike stater, skriver han på e-post til forskning.no.

Karl Erik Lund forsker på tobakk i et samfunnsperspektiv ved Folkehelseinstituttet.

Lund er kritisk til risiko-kommunikasjonen rundt utbruddet. Han mener tvilen om at e-sigaretter stod bak, ble opprettholdt så lenge som mulig.

- Risiko-kommunikasjonen omkring EVALI-utbruddet i USA illustrerer hvor vanskelig det kan være for forskere å komme igjennom med informasjon som korrigerer misoppfatninger som – hvis de opprettholdes - tjener en bestemt politisk eller ideologisk visjon.

Han viser til en artikkel i tidsskriftet Addiction, der forskere har sett på hva helsemyndigheter og medier har rapportert om utbruddet. Forskerne skriver at det amerikanske Center for Disease Control (CDC) og mediene var trege med å fortelle om at mange av de syke hadde inhalert cannabisolje istedenfor e-sigarettvæske.

- Det gikk flere måneder før CDC erkjente dette og informerte opinionen, sier Lund.

- I mellomtiden lanserte flere land og stater i USA strenge restriksjoner på damping ut fra forutsetningen om at e-sigaretter var årsak.

Lund mener dette hadde to skadelige effekter: at røykere ble skremt fra å bytte ut sigaretter til mindre farlige e-sigaretter, og at unge THC-brukere ikke ble tilstrekkelig informert om risikoen ved å bruke cannabisolje kjøpt på det illegale markedet.

Hadde utbruddet flere årsaker?

Sto cannabisolje med E-acetat bak alle sykdomstilfellene?

Det er nærmest ikke meldt om samme type lungeskader i andre land. Men 14 prosent av de syke rapporterte å kun ha brukt e-sigarettvæske, ifølge CDC.

- Vitamin E-acetat er ikke mulig å tilsette i alkoholbaserte nikotin-e-væsker. Det har heller aldri blitt gjort og forklarer hvorfor problemet nesten er ukjent utenfor USA og ikke har blitt observert i de ti årene som nikotinholdige e-sigaretter har vært på markedet, sier Lund.

- Motstandere av e-sigaretter benyttet imidlertid situasjon for å opprettholde tvil om e-sigaretter likevel kunne være en årsak. Forvirringen ble forsterket ved at noen EVALI-syke personer av ulike årsaker ikke ville innrømme at de hadde brukt fordampere til å inhalere damp fra THC-holdig væske – kanskje fordi slik bruk er forbudt i mange stater og gjenstand for sanksjoner.

Nylig var det et nytt utbrudd i Minnesota. E-acetat ble funnet i alle cannabisproduktene som to syke ga fra seg, ifølge avisa Star Tribune.

CDC skriver likevel at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for å utelukke at andre kjemikalier også kan ha gitt sykdom. Det kan hende at noen av tilfellene har hatt en annen årsak enn E-acetat, men det er ikke påvist noen andre slike stoffer enda som spilte en rolle i utbruddet.

Damping av e-sigaretter er likevel ikke uten helserisiko. Nylig advarte hjerteforskere om at damping er uheldig for hjertehelsen.

Damping er relativt nytt, derfor har man ikke studert langtidsvirkningene. Det er studier som viser at noen smakstilsetninger kan skade celler i laboratorieforsøk.

Referanse:

Abigail S. Friedman: «Association of Vaping‐related Lung Injuries with Rates of E‐cigarette and Cannabis Use across US States», Addiction, 25. august 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS