Studier på laboratoriet og på mennesker viser at de som damper e-sigaretter, kan få høyere blodtrykk, stivere pulsårer og høyere risiko for hjerteinfarkt, advarer norsk hjerteforsker og hennes europeiske kollegaer.
Studier på laboratoriet og på mennesker viser at de som damper e-sigaretter, kan få høyere blodtrykk, stivere pulsårer og høyere risiko for hjerteinfarkt, advarer norsk hjerteforsker og hennes europeiske kollegaer.

Hjerteforskere slår alarm om e-sigaretter

Unge folk som aldri har røyket vanlige sigaretter, skader hjertehelsen sin unødvendig fordi de begynner å dampe e-sigaretter, mener hjerteforskerne. Men tobakksforsker Karl Erik Lund mener fordelene oppveier ulempene.

Mentol, frukt, mint eller godteri. Det er noen av smakene du kan velge mellom hvis du vil dampe e-sigaretter.

Men hvis du kjøper det i Norge, vil væsken du damper ikke inneholde nikotin. For selv om Stortinget vedtok allerede i 2016 at det skulle bli tillatt, har loven ikke blitt satt ut i livet.

Professor i forebyggende medisin ved UiT Norges arktiske universitet, Maja-Lisa Løchen, håper derimot politikerne vil snu – og aldri tillate at nikotinholdige e-sigaretter blir solgt i Norge.

Hun er en av forskerne som advarer mot at e-sigaretter kan være skadelig for hjertet.

− Vi mener det har kommet nok forskning til at vi kan gå ut med denne advarselen, sier Løchen. Med «vi» mener hun organisasjonen European Association of Preventive Cardiology.

− Når det kommer et nytt produkt tar det lang tid før du kan se de langsiktige helsekonsekvensene, sier UiT-professor Maja-Lisa Løchen.
− Når det kommer et nytt produkt tar det lang tid før du kan se de langsiktige helsekonsekvensene, sier UiT-professor Maja-Lisa Løchen.

Høyere blodtrykk og risiko for hjerteinfarkt

E-sigaretter er fortsatt et relativt nytt produkt.

Derfor er det meste av forskningen gjort på laboratoriet. I forsøk på blant annet celler eller dyr. Men i nyere tid har det også begynt å dukke opp studier av mennesker.

Løchen trekker frem flere funn de er bekymret for.

− Det er helt klart at e-sigaretter øker blodtrykket. Og høyt blodtrykk øker risikoen for alle hjerte- og karsykdommer. For kvinner er det kanskje den største risikofaktoren etter røyking.

De som damper e-sigaretter har også høyere risiko for å få hjerteinfarkt, forteller forskeren. Og det finnes undersøkelser som viser at e-sigaretter skader pulsårene som forsyner organene våre med oksygenrikt blod.

−De forandrer innsiden av pulsårene slik at de blir stivere, som er et alvorlig funn og øker risikoen for at det danner seg blodpropp inni disse blodårene, sier Løchen.

Økning blant unge i USA

De europeiske hjerteforskerne skriver at de er spesielt bekymret for at damping av e-sigaretter blant ungdom og unge voksne øker. De baserer bekymringen på tall fra USA, som viser at flere unge damper nå enn for noen få år siden.

− Ungdom som ikke røyker trenger jo ikke bruke e-sigaretter for å slutte å røyke, som er mye av industrien sin markedsføring mot voksne tobakksavhengige. Altså gå over til e-sigaretter, det er mindre farlig.

For selv om hun er enig i at e-sigaretter er mindre farlig enn røyking, så er hun redd ungdom som aldri har røyket vil synes det er morsomt å dampe.

− Forskning viser at damping kan være en inngangsport til røyking av vanlige sigaretter. Aldri-røykende ungdommer som bruker e-sigaretter dobler sjansen for å starte å røyke sigaretter senere i livet, sier forskeren.

Den europeiske hjerteorganisasjonen mener derfor at e-sigaretter bør reguleres strengt.

Det er sosiolog og tobakksforsker ved Folkehelseinstituttet Karl Erik Lund sterkt uenig i.

Barnslig, synes norsk ungdom

− E-sigaretter har ikke falt i smak hos ungdommen, og bekymringen Løchen har, er ubegrunnet, skriver Lund til forskning.no.

Han henviser til at bruken av e-sigaretter i USA blant unge trolig er knyttet til cannabisbruk. Og han trekker også frem en studie som viser at norsk ungdom kanskje tester e-sigaretter på ungdomsskolen, men går over til å synes det er barnslig når de blir litt eldre.

FHI-studien han refererer til består av gjentatte intervjuer av 118 norske ungdom over flere år og er publisert i International Journal of Drug Policy.

− Vårt poeng er at vi må veie fordelene opp mot ulempene når vi skal bestemme tobakkspolitikken, skriver tobakksforsker Karl Erik Lund.
− Vårt poeng er at vi må veie fordelene opp mot ulempene når vi skal bestemme tobakkspolitikken, skriver tobakksforsker Karl Erik Lund.

− Unødvendig at røykerne skal risikere livet

Samtidig betviler ikke tobakksforskeren ved FHI at det kan være helseskadelig å dampe e-sigaretter. Men han konkluderer likevel motsatt av de europeiske hjerteforskerne.

Han mener det er beklagelig at Stortingets 2016-vedtak om å tillate salg av nikotinholdige e-sigaretter ennå ikke er implementert.

− Fortsatt salgsforbud, slik Løchen anbefaler, vil hindre røykere overgang til et klart mindre skadelig alternativ og opprettholde importen av nikotinholdig væske fra usikre forsyningskilder på internett.

− Det er helt unødvendig at røykerne skal risikere livet for sin nikotindose så lenge det finnes mindre farlige alternativ som kan gi noenlunde samme tilfredsstillelse, skriver Lund.

Mener fordeler oppveier ulemper

Han utelukker ikke at noen som aldri ville begynt å røyke, kan begynne å dampe. Men helsegevinsten for røykere som går over til damping er så stor at det er verdt det på samfunnsnivå, mener tobakksforskeren.

Altså at helsegevinsten for røykerne oppveier den moderate helserisikoen ikke-røykere får hvis de begynner å dampe.

I en ny artikkel i det norske tidsskriftet forebygging.no bygger han og kollegaer opp under dette argumentet – spesielt for snus, men også for e-sigaretter.

− Problemet er at nesten ingen bytter, sier Løchen.

Derimot blir de dobbeltbrukere av både e-sigaretter og vanlige sigaretter, hevder hjerteforskeren. Hun mener derfor Lunds argumentasjon er ønsketenkning.

Smak eller ikke smak?

Hjerteforskeren advarer også mot at det er vanskelig å bli kvitt et nytt tobakksprodukt når det først er innført.

Hun trekker frem snus som eksempel, som i hele EU/EØS bare er tillatt i Norge og Sverige.

− Satt litt på spissen tenker vi at e-sigaretter er tobakksindustriens desperate forsøk på å finne et annet produkt som de kan selge på bakgrunn av at folk blir avhengige av det, sier Løchen.

Søte smaker på e-væsken som skal dampes, bør også forbys, mener den europeiske hjerteorganisasjonen.

− Det lages mange produkter som er attraktive for ungdom med farge og smak. I snusmarkedet har de brukt smak til å få jenter til å ha lyst til å bruke snus. Og det ser vi for e-sigaretter nå, sier Løchen.

Lund mener derimot at nettopp innpakning og smak er viktig for at røykere skal gå over til damping.

− Å tilrettelegge for salg av nikotinholdig e-væske kan potensielt bli et viktig sykdomsforebyggende tiltak. Men det krever at politikerne tillater utstyr og smaksvarianter som appellerer til røykerne og deretter gir disse produktene konkurransefortrinn sammenliknet med de livsfarlige sigarettene, skriver Lund.

Uenige om hva forskningen viser

Mange av røykerne som går over til e-sigaretter gjør det fordi de blir nysgjerrige, hevder tobakksforskeren. Ikke fordi de i utgangspunktet hadde tenkt til å slutte.

Her er de to forskerne også uenige om hva forskningen viser.

Løchen mener det ikke er dekning i forskningen for at e-sigaretter fører til røykeslutt. Og hun er mest bekymret for at unge ikke-røykere skal begynne å dampe.

− Smak og farger appellerer især til barn og unge og frister dem. E-sigaretter skal ikke smake av slike godsaker! Vi har eliminert det fra sigaretter, så vi skal ikke gjenta feilen med e-sigaretter, svarer Løchen til Lunds utspill.

Referanse

M. Kavousi med flere: Electronic cigarettes and health with special focus on cardiovascular effects: position paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Journal of Preventive Cardiology 2020, https://doi.org/10.1177/2047487320941993

20.08.2020: Saken har blitt oppdatert

Powered by Labrador CMS