– Det kan virke som de voksne barna må fylle gapet mellom det hjemmetjenesten tilbyr av hjelp og det som den eldre har behov for, sier forsker. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Barnas ansvar for foreldrene går ut over jobben

Mange voksne barn som hjelper foreldre sine opplever at det hemmer dem i arbeidslivet, viser ny forskning. Derfor mener forskere at vi må styrke hjemmetjenesten.

Offentlige tjenester og tilpasninger i arbeidslivet har gjort det lettere for både far og mor å kombinere arbeid og omsorg for barna deres. Men vi vet fortsatt lite om situasjonen til mange voksne som yter omsorg for sine gamle foreldre.

I en ny studie har forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus og University of Kent undersøkt sammenhengen mellom offentlige omsorgstjenester for eldre og deres voksne barns arbeidsdeltakelse.

Forskerne så på ulike former for fravær fra jobb for å hjelpe foreldrene. De har også sett på sammenhengen mellom omsorgsituasjonen og konsentrasjon under arbeidet på jobben, samt muligheten til å delta i sosiale og karrierefremmende aktiviteter.

Studien viser at det å ha en pleietrengende forelder på sykehjem, ikke går ut over det vanlige arbeidet til de voksne barna. Men situasjonen er annerledes når det gjelder hjemmebaserte tjenester. Undersøkelsen viser nemlig en negativ sammenheng mellom hjemmebaserte tjenester til en pleietrengende forelder og deres barns arbeidsdeltakelse.

Hjemmebaserte tjenester strekker ikke til

Ifølge forskerne kan dette ha sammenheng med at det er kun de med størst behov for hjelp som får tilbud om hjemmetjenester, og at det i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig.

– Det kan virke som de voksne barna må fylle gapet mellom det hjemmetjenesten tilbyr av hjelp og det som den eldre har behov for, og at det er dette som gir den negative effekten på arbeidsdeltakelsen, sier forsker Heidi Gautun fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA og HiOA. 

Må forsørge stadig flere pensjonister

Det er mer enn én god grunn til å holde øye med situasjonen til voksne barn som yter omsorg for sine eldre foreldre. Den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning betyr at den yrkesaktive delen gradvis må forsørge stadig flere alderspensjonister.

På den ene siden betyr dette at det er viktig at så mange som mulig i yrkesaktiv alder er i arbeid, og da aller helst i full jobb. Samtidig må vi regne med at når andelen eldre i befolkningen øker, så vil også etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester øke.

Videre peker forskerne på at det er en trend i Europa, og særlig i Norge, som går i retning av å redusere antallet institusjoner for eldre. En slik reduksjon kan bli et ytterligere hinder for full arbeidsdeltakelse blant eldre barn som yter omsorg for sine foreldre.

– Hjemmetjenestene for eldre må bli utvidet hvis de skal kunne bli et reelt alternativ for institusjonsbasert omsorg, poengterer Gautun.

Referanse:

Heidi Gautun og Christopher Bratt: Caring too much? Lack of public services to older people reduces attendance at work among their children, European Journal of Ageing. 2016. DOI: 10.1007/s10433-016-0403-2. 

Powered by Labrador CMS