Rømt oppdrettslaks kan bli lettere å spore

Synlig merking av oppdrettslaks vil gjøre det enklere å skille rømt oppdrettslaks fra villaks.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Unglaks med fettfinnen klippet bort. (Foto: Velmurugu Puvanendran/Nofima)

Merking kan redusere problemet med rømt oppdrettslaks.

Fjerning av oppdrettslaksens fettfinne kan være den enkleste og minst kostnadskrevende metoden.

I et prosjekt i regi av matforskningsinstituttet Nofima har forskere undersøkt forskjellige metoder for ytre merking av oppdrettslaks.

I prosjektet ble helt- eller delvis fjerning av fettfinne, frysemerking og injisering av fargede pastaer i huden vurdert.

En glad laks uten fettfinne

Merkingen gjøres på bedøvet fisk når den veier 20-50 gram. Ingenting tyder på at fisken har noe negativ reaksjon på at fettfinnen klippes.

- Det er grunn til å tro at dette ikke er forskjellig fra merking av husdyr, noe som har vært vanlig i lengre tid, sier seniorforsker Atle Mortensen.

Ingen av metodene førte til endringer i vekst eller overlevelse hos den merkede firsken sammenliknet med umerket kontrollfisk, og alle merkene var godt synlige fire måneder etter merking.

Da det hadde gått ti måneder, derimot, var frysemerkene var helt borte, og pastamerkene vanskelig å lese. Det er vanlig at skadet eller fjernet vev regenereres – altså vokser ut igjen.

- Ved delvis fjerning av fettfinne så man delvis regenerering hos halvparten av de merkede fiskene, men ved fullstendig fjerning av fettfinnen var regenerering ikke noe problem og merkingen var meget tydelig så lenge forsøket varte, forteller Mortensen.

Dyrevelferdsloven overholdes

Det settes årlig ut mer enn 200 millioner laksesmolt i Norge. Det er en formidabel oppgave å merke alle disse, og merkingen må gjøres i samsvar med gjeldende forskrifter og dyrevelferdsloven.

All laks som settes ut fra klekkerier i Canada og USA er fettfinneklippet. Fettfinneklippingen kan gjøres både manuelt og maskinelt.

Mattilsynet anbefaler at eventuell merking bør skje samtidig med vaksinering for å unngå unødig belastning - både for fisk og mennesker.

- Det er i dag mulig med automatisk fettfinneklipping, men dette kan ikke kombineres med vaksinering. Det er derfor mest aktuelt å utstyre vaksineringsmaskiner med utstyr for automatisk merking.

- Selv om det er stor usikkerhet rundt kostnader, tyder alt på at finneklipping er den billigste og mest effektive merkemetoden, sier Mortensen.

Hva sier markedene?

Markedsmessig kan fettfinneklipping være et potensielt problem om fisken selges hel, men fokus på dette varierer fra marked til marked. Det viser konklusjonen fra en spørreundersøkelse blant Sjømatrådets fiskeriutsendinger.

- En samlet vurdering viser derfor at merkeholdbarhet/-lesbarhet, effekt på vekst og overlevelse, tekniske aspekter ved merking og eventuelle markedsreaksjoner tilsier at fullstendig fettfinnefjerning er den eneste av de testede metodene som kan anbefales, konkluderer Mortensen.

Powered by Labrador CMS