Isbjørn drepte reinsdyr

Sist høst tok ei isbjørnbinne en voksen reinsdyrbukk i Austfjorden på Svalbard. Det er svært sjelden at reinsdyr er byttedyr for isbjørn, men når slikt først skjer kan Norsk Polarinstitutts data peke ut hvilken isbjørn som mest sannsynlig er den skyldige.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt)

– Man antar at reinsdyr generelt er for vanskelig å ta for isbjørn til at det kan være et viktig byttedyr, men kanskje vi må revidere vår oppfatning av dette.

– Det skal bli spennende å se i framtida om vi opplever flere slike episoder, sier isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt.

Observert

Det var i høst at fangstmann Tommy Sandal var øyenvitne til at et reinsdyr ble drept av en isbjørn i Austfjorden. Han observerte også at bjørnen var merket med et halsbånd med satellittsender.

Det er Norsk Polarinstitutt som har ansvar for å merke isbjørn på Svalbard, blant annet for å få mer kunnskap om dyrenes bevegelses- og svømmemønster.

Etter hendelsen i Austfjorden har Polarinstituttet undersøkt sine data og kan peke ut en konkret bjørn som den som mest sannsynlig drepte reinsdyret.

– Bjørnen som tok reinsdyret befant seg på 79.129 grader nord og 16.219 grader øst klokka 9.30 den morgenen reinsdyret ble tatt, og det er altså i det aktuelle området hvor reinsdyret ble tatt, opplyser Aars.

Kan bli attraktivt

Jon Aars tror at om vi får mange år med dårlige isforhold og dermed flere isbjørn på land, kan reinsdyrjakt bli mer attraktivt for isbjørn som ellers er eksperter på seljakt.

Informasjon om hvordan isbjørn kan nyttiggjøre seg med alternative byttedyr er veldig viktig for forskernes forståelse av bjørnens muligheter til å klare seg i et mildere Arktis.

– Det finnes beskrivelser av isbjørn som fanger fugl i sjøen og til og med fisk i en innsjø, så det er klart at de har stor evne til å tilpasse seg ulike utfordringer, forteller Aars.

Binna som tok reinsdyret i Austfjorden ble merket med navnet “N23689” så tidlig som i april 2002 helt ytterst i Wijdefjorden. Da var binna inne i sitt første leveår (se kart). Moren hennes var den gang cirka syv år.

Kartet viser posisjoner hvor binna N23689 har vært fra mai til desember 2008. Blå sirkler er fra mai til juni, grønne sirkler fra juli og august og røde sirkler september til desember. En svart stjerne viser posisjonen hun hadde 25. september, dagen da reinsdyret ble tatt i samme området. (Norsk Polarinstitutt)

I vår fanget Polarinstituttet både moren og N23689 i indre halvdel av Wijdefjorden, og da hadde N23689 selv fått en liten datter.

Bjørnene ble fanget ved Krosspynten ytterst i Vestfjorden (omtrent 15 km nordvest for Austfjordneset). Men i høst ble altså N23689 observert i Austfjorden uten ungen.

Mistet ungen

Binne "N23689" sammen med datteren som hun trolig mistet senere på året. Til venstre biolog Magnus Andersen. (Foto: Jon Aars/Norsk Polarinstitutt)

– Trolig har hun mistet ungen en gang i løpet av våren eller sommeren. Binna var innerst i fjorden i mai og juni, men i juli og august beveget hun seg over et mye større område i Wijdefjorden, Woodfjorden og Liefdefjorden.

 – Fra september til nå har hun igjen vært mye mer lokal innerst i Wijdefjorden, sier Aars.

Mora til N23689 har også en sender påmontert, hun har for øvrig alibi. På drapstidspunktet i høst befant hun seg innerst i Woodfjorden.

Powered by Labrador CMS