Kartlegger skredfare i Bergen

Det er større fare for steinsprang enn for jordskred i områder med potensiell skredfare i Bergen. Det viser de første resultatene fra grovkartleggingen i kommunen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- I første omgang peker vi ut områder med mulig skredfare som må kartlegges nærmere, sier forsker Kari Sletten ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Disse områdene må følges opp, slik at kommunen kan skaffe seg oversikt over farenivået i de skredutsatte områdene.

Skredulykkene

Bergen kommune er i ferd med å utføre en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder inngår. Bakgrunnen er blant annet at til sammen fire personer omkom i to skredulykker i kommunen høsten 2005.

NGU gjennomfører i løpet av 2006 en grovkartlegging, påviser områder med potensiell skredfare og undersøker løsmasseforholdene i byen.

- Vi utfører først en gradientanalyse for å avdekke hvor det er bratt nok til at jordskred eller steinsprang kan løses ut. Så befarer vi alle områder som er brattere enn 27-28 grader i nærheten av bebyggelse eller planlagt bebyggelse i hele kommunen, forteller Kari Sletten.

Mot bebyggelse

Forskerne undersøker løsmasser som jord, sand, grus og leire, sprekkemønstre i berggrunnen, skaffer seg en oversikt over tidligere skredhendelser og registrerer dreneringsmønstre, graving, hogst av trær og inngrep i skråninger.

- De første resultatene, fra 12 kvadratkilometer i bydelen Fana, viser at steinsprang utgjør den største trusselen mot bebyggelsen, mens jordskred utgjør en fare i mer begrensede områder, fastslår Sletten.

Når NGU har gjennomført grovkartleggingen, vil Bergen kommune etter alt å dømme sørge for at det blir gjennomført detaljkartlegging og en grundig vurdering av farenivå i utpekte områder.

Vannet viktig

- Da må det gjennomføres geotekniske undersøkelser av blant annet stabilitet og drenering. Det er svært viktig å skaffe seg en oversikt over hvor vannet tar vegen, ikke bare av det som kommer ovenfra, men også av vannet som strømmer gjennom grunnen, sier Kari Sletten.

Her er rapporten

Powered by Labrador CMS