En notis fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse - les mer.

Forskning viser at dagaktiviteter på gård bidrar med gode dager for personer med demens. Se utstilling på NMBU fra 27. januar.
Forskning viser at dagaktiviteter på gård bidrar med gode dager for personer med demens. Se utstilling på NMBU fra 27. januar.

Utstilling om demensomsorg på gård

Ny omreisende fotoutstilling viser at dagaktivitetstilbud på gård skaper meningsfulle og gode dager for personer med demens. Utstillingen synliggjør nye forskningsfunn fra det landsomfattende forskningsprosjektet Demensomsorg på gård.

En spennende og annerledes utstilling åpnes mandag 27. januar kl. 1300 i Vitenparken på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Den er basert på nye forskningsfunn som viser at personer med demens og deres pårørende opplever at dagaktivitetstilbud på gård har stor betydning i deres hverdag. Aktivitetene på gården oppleves som meningsfulle, og personene med demens kjenner seg som nyttige bidragsytere på gården.

– Dagaktivitetstilbud til personer med demens i kommunene er lovpålagt fra 1. januar i år. Det er nå viktig for kommunene å legge til rette for at personer med demens skal ha et variert aktivitetstilbud. Vi fant i vårt forskningsprosjekt at dagaktiviteter på gård bidrar med gode dager for personer med demens, og at tilbudet også er viktig for deres pårørende. Et slikt dagaktivitetstilbud kan derfor være et godt bidrag i kommunenes omsorgstilbud, sier Grete Patil fra NMBU, som leder forskningsprosjektet.

Den gode hverdagen

– Med utstillingen vil vi vise fram resultatene fra dette store forskningsprosjektet på en ny og annerledes måte. Vi ønsker å nå tilbydere av tjenestene og kommunene, personer med demens, pårørende, fagfolk og det brede lag av befolkningen. Folk vil kunne finne utstillingen på biblioteker, kommunehus eller kulturhus rundt omkring i Norge, sier hun.

Forskningsprosjektet har sett nærmere på om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren.

Powered by Labrador CMS