Leger må bli flinkere til å lære personer med langvarige ryggplager å leve med plagene, mener norsk professor. (Foto: Sebra/Shutterstock/ NTB scanpix)

De med vondt i ryggen behandles helt feil, mener forskere

Mange behandlinger gjør mer skade enn nytte, og penger kastes ut av vinduet.

Dette slås fast i en serie med artikler i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

En internasjonal forskergruppe på 28 forskere fra 12 land har sett på hvordan ryggproblemer behandles i dag.

For mye medisin og kirurgi

Altfor mange pasienter behandles med kirurgi og medisin. De bør helles få informasjon om hvordan de skal trene og lære seg strategier for å håndtere smerten. Det mener forskerne bak studiene, som kommer fra land som er sammenliknbare med Norge.

Den danske forskeren Jan Hartvigsen ved Syddansk Universitet er hovedforskeren bak en av artiklene. Han sier til Danmarks Radio (DR) at milde smertestillende medisiner, som brukes av mange pasienter, sannsynligvis ikke hjelper dem særlig mye. Og sterke smertestillende medisiner kan være direkte skadelige.

Kaster penger ut av vinduet

I dag har vi innrettet helsevesenet slik at det er lett å få en røntgenundersøkelse av ryggen. Men dette er det samme som å kaste penger ut av vinduet, sier Hartvigsen.

Det er også altfor enkelt å ty til kirurgi mot ryggsmerter i dag, mener forskerne bak artikkelen i The Lancet.

Dette er behandlinger som har liten effekt og som belaster helsebudsjettene mye.

Den norske legen og ryggforskeren Aage Indahl har tidligere sagt til forskning.no at det meste som drives av behandling mot uspesifikke ryggsmerter, både fysioterapi og kiropraktikk, ikke har vist noen påviselig effekt i studier.

Forventes å bli verre

Ryggsmerter er den viktigste årsaken til reduksjon i funksjon hos mennesker i verden i dag. Det er først og fremst personer med fysisk krevende jobber, de som røyker og de som har overvekt som er plaget.

Det er også mange mennesker som har en eller annen fysisk eller psykisk sårbarhet som sliter med ryggsmerter.

Og det forventes å bli verre.

Globalt har antall år vi lever med vondt i ryggen økt med 54 prosent fra 1990 til 2015. Dette skyldes i stor grad at vi blir flere og eldre. Den største økningen i ryggproblemer vil i framtiden komme i lav- eller mellominntektsland, tror forskerne.

Vondest rygg i Norge

Norge er det landet med høyest sykefravær og hvor ryggplager er den vanligste årsaken, sier Jan Sture Skouen, professor ved Haukeland universitetssykehus.

Blir smertene avdramatisert, så blir pasienten mindre redd for å bevege seg. Og mer fysisk aktivitet gir bedre rygg, mener Jan Sture Skouen. (Foto: UiB)

Han mener at leger må bli flinkere til å lære personer med langvarige ryggplager å leve med plagene.

– Samtidig må arbeidslivet i større grad inkludere ansatte med redusert funksjon på grunn av ryggplager. Sykefraværsordningen i Norge må kanskje også endres i retning av at arbeidsgivere i større grad betaler fraværet.

Parallelt med bedre informasjon og integrering i arbeidslivet må det forskes mer for at vi skal få bedre kunnskap om årsaken til langvarige ryggsmerter for å kunne gi mer målrettete behandlingstiltak, mener han. 

Vi må lære oss å leve med smerte

En kognitiv tilnærming, kombinert med trening, synes i dag å være den behandlingen som har best dokumentert effekt mot ryggsmerter, har Skouen tidligere sagt til forskning.no.

Kognitiv behandling innebærer at helsepersonell lærer pasienten å forstå hvorfor smerter kan utvikle seg uten at det foreligger sykdom eller skade eller hvorfor smertene kan fortsette etter at en skade eller sykdom har leget seg.

– Smertene bør da ufarliggjøres og normaliseres. Blir smertene avdramatisert, så blir pasienten mindre redd for å bevege seg. Og mer fysisk aktivitet gir bedre rygg, sier Skouen.

Les også: – Noen er mer sårbare og utsatt for mer smerte enn andre

Det er et avvik i dag mellom hva som foreligger av internasjonale retningslinjer for håndteringen av ryggplager og det som faktisk fortsatt praktiseres rundt om i verden.

– Det er viktig at rett kunnskap i større grad gjøres kjent for befolkningen. Noe smerter må mange med langvarige ryggplager forventes å fungere med, mener Skouen.

Kilde: 

Low back pain, tre artikler i The Lancet, mars 2018

Powered by Labrador CMS