Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

En ny medisinkombinasjon kan bli et nytt våpen i kampen mot viruset SARS-CoV-2.
En ny medisinkombinasjon kan bli et nytt våpen i kampen mot viruset SARS-CoV-2.

Medisinmiks kan være mer effektiv mot covidviruset

En ny medisinkombinasjon mot viruset SARS-CoV-2 kan bidra til å berge liv.

Flere land med store ressurser åpner opp for et mer normalt liv. Men covid-19 og viruset SARS-CoV-2 er fremdeles en betydelig trussel i store deler av verden.

Dette skyldes ikke minst mangelen på medisiner som er effektive, lette å fordele og enkle å få tak i.

Men ny forskning viser svært lovende resultater av en ny medisinkombinasjon. Å bruke både nafamostat og Pegasys (IFNα) oppfyller alle kravene til tilgjengelighet og virkning.

Effektive i laboratoriet

– Denne kombinasjonen undertrykker effektivt infeksjonen, sier professor Denis Kainov ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU.

Forsøkene er utført i cellekulturer og på hamstre. Det betyr altså ikke nødvendigvis at det virker hos mennesker, men det er et godt tegn.

Nafamostat er allerede i bruk mot covid-19, og omfattende tester er i gang blant annet i Japan. Men Pegasys (IFNα) brukes nå hovedsakelig mot hepatitt C. Å kombinere de to kan altså ha god virkning.

– Begge medisinene angriper en faktor i cellene våre kalt TMPRSS2. Denne spiller en viktig rolle for at SARS-CoV-2 skal spre seg, sier professor Magnar Bjørås ved Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Dette kan altså være et hett tips for dem som allerede tester nafamostat i kampen mot covid-19.

Trenger ikke mye

Det trengs ikke mye av medisinene heller.

– Lave doser av medisinene sammen kan ha flere fordeler. Det gjelder både færre alvorlige bivirkninger og bedre utfall for pasientene, sier doktorgradsstudent Aleksandr Ianevski som er tilknyttet samme institutt som de to professorene.

Altså kan medisinkombinasjonen både berge liv og gjøre livet lettere for pasienter. Nafamostat er relativt billig. Ulempen med Pegasys (IFNα) er at det koster en del.

Offisielt har 4,55 millioner mennesker dødd med covid-19 i verden per september 2021. Men mørketallene er høyst sannsynlig svært store i deler av verden der dødsårsaken ikke nødvendigvis registreres nøyaktig.

Forskergruppen er internasjonal, men med et tyngdepunkt i Norge. Foruten NTNU er Rikshospitalet, Universitetet i Oslo, franske Oncodesign, Universitetet i Tartu i Estland og Universitetet i Helsinki involvert.

Referanse:

Aleksandr Ianevski et.al.: Nafamostat–Interferon-α Combination Suppresses SARS-CoV-2 Infection In Vitro and In Vivo by Cooperatively Targeting Host TMPRSS2. Viruses, 2021. Doi.org/10.3390/v13091768

Powered by Labrador CMS