Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Det er forventet en betydelig øking i markedet for matemballasje fra fornybare ressurser, og et skifte fra plast til papir og cellulose i tiden fremover.

Trefiber fra norsk skog kan snart ligge under ferskmaten

Fiber fra skogen kan bli en del av matten som suger opp væske under ferske matvarer i fremtiden.

Alle ferske matprodukter, som kjøtt og fisk, frigir noe væske i løpet av holdbarhetstiden. For å samle opp denne væsken benyttes det absorberende matter i pakningene.

Slike matter suger opp restvæske fra matvaren slik at den holder seg fersk og av god kvalitet så lenge som mulig. Jo bedre emballasje, desto mindre matsvinn.

Matemballasje er komplekst. Emballasjen skal ivareta kvalitet og holdbarhet på maten gjennom hele verdikjeden.

Bruken av komplekse materialer i emballasjen har økt. Avfallet har økt med om lag 30 prosent de siste 10 årene.

Fiber fra trær erstatter petroleumsråstoff

De fleste matter som finnes på markedet i dag inneholder syntetiske, fossil-baserte absorberende polymerer og fossil-basert plast med relativt høyt miljøavtrykk.

Forbrukere i både Norge og resten av Europa stiller nå tøffere krav om miljø og bærekraft til produsentene. Dermed er det forventet en betydelig øking i markedet for matemballasje fra fornybare ressurser. Det blir et skifte fra plast til papir og cellulose i tiden fremover.

Forsker Julie Nilsen-Nygaard i Nofima og hennes kolleger har testet bakterieutviklingen med den nye absorbenten, de hvite mattene.

Like bra som eksisterende produkter

Nofimas rolle i prosjektet har vært å evaluere matkvalitet og mattrygghet ved emballering med den nye typen EcoSorb væskeabsorbent.

– Vi vet jo at absorbenter som brukes i dag er trygge og gir maten god holdbarhet. Derfor har vi fulgt opp matkvaliteten under utviklingen av den nye absorbenten. Vi har blant annet testet absorbenter i forskjellige størrelser, sett på væsketapet til forskjellige fisk- og kjøttprodukter og vurdert matkvalitet generelt underveis i prosjektet, sier forsker Julie Nilsen-Nygaard i Nofima,

Julie og hennes kolleger har gjennomført mikrobiologiske tester for å se på bakterieutviklingen med den nye absorbenten og sensoriske tester ved Nofimas sensoriske panel.

De fant ingen betydelige forskjeller i verken utseende eller smak i testene med mattene laget av cellulose.

De så ingen tegn til uønsket bakterieutvikling. Holdbarhetstiden for maten, som ble pakket både i vakuum og i modifisert atmosfære produktene, er uendret.

– Vi har sett at matvarene vi testet ikke taper seg kvalitetsmessig med den nye absorbenten. Den fungerer like godt som eksisterende produkter som er basert på fossilt råstoff, sier Nilsen-Nygaard.

Mattene er ennå ikke på markedet, men i disse dager pågår massetesting av fibrene hos en tysk produsent av væskeabsorbenter. Hvis testene er vellykket, er håpet at mattene kan nå et stort marked i hele Europa.

Samarbeid mellom forskere og næringsliv

I tillegg til forskerne, har deltagere fra hele verdikjeden har tatt del i utviklingen av de nye mattene. Fiberprodusent, absorpsjonsmatteprodusent, leverandør for emballasjekonsept og sluttbrukere er alle med.

Det var forskningsinstituttet RISE PFI i Trondheim som i samarbeid med fiberprodusenten MM Karton FollaCell AS og absorbentprodusenten Mc Airlaid´s Vliesstoffe GmbH startet innovasjonsprosjektet EcoSorb.

Målet var å utvikle en ny type grønnere, biobasert væskeabsorbent kun basert på fiberråstoffet cellulose fra norske trær.

Nofima, Nortura, SalMar og Bewi/Tommen Gram med også i prosjektet, blant annet for å sikre at nye produkter er trygge i kontakt med mat og at forbrukerhelse og produktkvalitet blir ivaretatt.

Prosjektet har dermed skapt nye strategiske nasjonale og internasjonale allianser og samarbeidspartnere. Norges forskningsråd har støttet arbeidet som har pågått i fire år og ble avsluttet i 2020.

Om prosjektet EcoSorb

EcoSorb, et prosjekt med målsetning om å utvikle og kommersialisere en trygg og effektiv væskeabsorbent, basert på fiber fra den norske skogen. Prosjektet vil gi en større etterspørsel etter råvare fra norsk skog som gir bærekraftig verdiskaping i Norge, og mindre bruk av petroleumsråstoff i matemballasjen.

Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd og ledet av RISE PFI AS. Prosjekteier er FollaCell AS. Samarbeidspartnere er Mc Airlaids`s Vliesstoffe GmbH, Nortura SA, SalMar ASA, Nofima og Bewi AS.

Powered by Labrador CMS